ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ АУТОМЕХАНИЧАР и МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

 

  1. разред 2. разред 3. разред
разредно-часовна настава 37 недеља 37 недеља 32 недеље
настава у блоку     2 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље
завршни испит     3 недеље
укупно недеља 39 39 39

 Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 15. мај 2017.

Блок настава за 3. разред:  од 16.  до 30. маја 2017.

Саопштавање успеха на крају наст. године за 3. разред:  31. мај 2017.

Пријављивање завршног испита: 31. мај 2017.

Извлачење радних задатака за завршни испит: 31. мај 2017.

Припрема за израду завршног рада: од 31. маја до 5. јуна 2017.

Израда и одбрана практичног рада: од 6. до 12. јуна 2016.

Подела диплома: 14. јуна 2017.

Завршетак наставе за ученике  1. и 2. разреда: 20. јун 2017.

Подела сведочанстава за ученике  1. и 2. разреда: 28. јун 2017.