OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна наства 37 недеља 36 недеља 36 недеља 33 недеље
настава у блоку 1 недеља 1 недеља 1 недеља
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 3
укупно недеља 39 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: 23. мај 2017.

Блок настава за ученике 4. разреда: од 24. до 28. априла 2017.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  31. маја  2017.

Пријављивање матурског испита: 31. маја 2017. од 8.30 до 13.00

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника

Израда практичног рада: 2. јун 2017. у 8.00

Писмени испит из српског језика: 5. јун 2017. у 8.00

Одбрана практичног  рада:  6. и 7. јуна 2017. према распореду са огласне табле;

Усмени испит из изборног предмета: 8. и 9. јун 2017. према распореду са огласне табле;

 Подела диплома: 14. јуна 2017.

 Блок настава за ученике 2. и 3. разреда: од 5. до 9. Јуна 2017.

Завршетак наставе за ученике  2.  и 3. разреда: 20. јун 2017.

Подела сведочанстава за ученике  2.  и 3. разреда: 28. јун 2017.