ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ ТИП

 

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настaва 37 недеља 35 недеља 36 недеља 32 недеље
настава у блоку 2 недеље 1 недеља 1 недеља
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 4
укупно недеља 39 39 39 39

 

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: 24. мај 2018.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  28. мај  2018.

Пријављивање матурског испита: 28. мај 2018.

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника

Писмени испит из српског језика: 30. мај 2018.

Писмени испит из страног језика или математике: 31. мај 2018.

Одбрана матурског  рада: од 1. јуна до 11. јуна 2018.

Подела диплома: 14. јуна 2018.

 

Завршетак наставе за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 21. јун 2018.

Подела сведочанстава за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 28. јун 2018.