ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ ТИП

 

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна наства 37 недеља 35 недеља 36 недеља 32 недеље
настава у блоку   2 недеље 1 недеља 1 недеља
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит       4
укупно недеља 39 39 39 39

 

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: 23. мај 2017.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  24. мај  2016.

Пријављивање матурског испита: 24.  и 25. мај 2017. од 8.30 до 13.00

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника

Писмени испит из српског језика: 29. мај 2017. у 8.00

Писмени испит из страног језика или математике: 1. јун 2017. у 8.00

Одбрана матурског  рада: од 2. до 12. јуна 2017.

Подела диплома: 14. јуна 2017.

 

Завршетак наставе за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 20. јун 2017.

Подела сведочанстава за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 28. јун 2017.