ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КУВАР И КОНОБАР

1. разред 2. разред 3. разред
разредно-часовна наства 34 недеље 32 недеље 30 недеља
настава у блоку, пракса 3 недеље 5 недеља 4 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље
завршни испит 3 недеље
укупно недеља 39 39 39

 

Распоред блок наставе

1.разред од 28. 11. до 02. 12. 2016. и од 29. 05. до 02. 06. 2017.

2.разред од 05. до 16. 12. 2016. и од 08.  до 12. 05. 2017.

3.разред од 19. до 30. 12. 2016. и од 15. до 19. 05. 2017.

 

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 30. мај 2017.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред:  31. мај 2017.

Пријављивање завршног испита: 31. мај 2017.

Припрема за израду завршног рада: од 31. маја до 5. јуна 2017.

Израда и одбрана практичног рада: од 5. до 9. јуна 2017.

Подела диплома: 14. јуна 2017.

Завршетак наставе за ученике  1. и 2.  разреда: 20. јун 2017.

Професионална пракса за ученике     

1. разреда: од 3. јула до 7. јула 2017.

2.разреда: од 10. јула до 21. јула 2017.

Подела сведочанстава за ученике  1. и 2. разреда: 16. августа 2017.