Мезић Ивана - професор енглеског језика

Мезић Ивана – професор енглеског језика – библиотекар

У школској библиотеци се налази велики број наслова из области обавезне лектире, белетристике и стручне литературе. Књиге су доступне и ученицима и професорима. Најбројнији су они примерци који се могу износити из библиотеке. Међутим, има и оних који нису за изношењене – ти примерци се могу користити у просторијама библиотеке.

Библиотека ради са ученицима сваког радног дана од 8 до 15 сати.