ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ АУТОМЕХАНИЧАР и МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

 

1. разред 2. разред 3. разред
разредно-часовна настава 37 недеља 37 недеља 32 недеље
настава у блоку 2 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље
завршни испит 3 недеље
укупно недеља 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 31. мај 2018.

Блок настава за 3. разред:  од 17.  до 31. маја 2018.

Саопштавање успеха на крају наст. године за 3. разред:  1. јун 2018.

Пријављивање завршног испита: 1. јун 2018.

Извлачење радних задатака за завршни испит: 1. јун 2018.

Припрема за израду завршног рада: од 1. јуна до 6. јуна 2018.

Израда и одбрана практичног рада: од 7. до 11. јуна 2018.

Подела диплома: 14. јуна 2018.

Завршетак наставе за ученике  1. и 2. разреда: 21. јун 2018.

Подела сведочанстава за ученике  1. и 2. разреда: 28. јун 2018.