OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна наства 37 недеља 36 недеља 36 недеља 33 недеље
настава у блоку 1 недеља 1 недеља 1 недеља
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 3
укупно недеља 39 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: 31. мај 2018.

Блок настава за ученике 4. разреда: од 23. aприла до 27. априла  2018.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  1. Јун  2018.

Пријављивање матурског испита: 1. јун 2018.

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника

Израда матурског практичног рада 2.јун 2018.

Писмени испит из српског језика: 4. јун 2018.

Одбрана практичног рада: 5. јун и 6. јун 2018.

Усмени испит из изборног предмета: 7. и 8. јун 2018.

 

Подела диплома: 14. јуна 2018.

 

Блок настава за ученике 3. разреда: од 4. jуна до 8. јуна 2018.

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 21. јун 2018.

Подела сведочанстава за ученике 3. разреда: 28. јун 2018.