ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настава 37 недеља 37 недеља 36 недеља 33 недеље
настава у блоку 1 недеља 1 недеља
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 3
укупно недеља 39 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: 29. мај 2020.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  30. мај  2020.

Пријављивање матурског испита: 1. јун 2020.

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника

Писмени испит из српског језика: 3. јун 2020.

Израда матурског практичног рада 2. јун 2020.

Одбрана практичног рада: од 4. јуна до 6. јуна 2020.

Усмени испит из изборног предмета: од 7. Јуна до 9. јунa 2020.

Подела диплома: 11. јуна 2020.

Завршетак наставе за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 19. јун 2020.

Подела сведочанстава за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 28. јун 2020.