ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настава 37 недеља 37 недеља 36 недеља 33 недеље
настава у блоку 1 недеља 1 недеља
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 3
укупно недеља 39 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 1., 2. и 3.разреда: 21. јун 2019.

Подела сведочанстава за ученике  1., 2. и 3. разреда: 28. јун 2019.