ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настава 37 недеља 37 недеља 36 недеља 33 недеље
настава у блоку 1 недеља 1 недеља
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 3
укупно недеља 39 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: 1. јуна 2021.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  2. јуна. 2021.

Пријављивање матурског испита: 2. јуна 2021.

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника

Писмени испит из српског језика: 3. јун 2021.

Израда матурског практичног рада 4. јун 2021.

Одбрана практичног рада: од 7. јуна до 9. јуна 2021.

Усмени испит из изборног предмета: од 10. јуна до 14. јунa 2021.

Подела диплома: 15. јун 2021.

Завршетак наставе за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 22. јун 2021.

Подела сведочанстава за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 28. јун 2021.