ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПОСЛАСТИЧАР, КУВАР И КОНОБАР

1. разред 2. разред 3. разред
разредно-часовна наства 34 недеље 32 недеље 30 недеља
настава у блоку, пракса 3 недеље 5 недеља 4 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље
завршни испит 3 недеље
укупно недеља 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 29. мај 2020.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред:  1. јун 2020.

Пријављивање завршног испита: 1. јун 2020.

Припрема за израду завршног рада: од 1. јуна до 3. јуна 2020.

Израда и одбрана практичног рада: од 4. до 10. јуна 2020.

Подела диплома: 11. јуна 2020.

Завршетак наставе за ученике  1. и 2.  разреда: 19. јун 2020.

Проф. пракса за ученике 1. и 2. разреда: од 22. јуна до 10. јула 2020.

Подела сведочанстава за ученике  1. и 2. разреда: 15. августа 2020.