ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КУВАР И КОНОБАР

1. разред 2. разред 3. разред
разредно-часовна наства 34 недеље 32 недеље 30 недеља
настава у блоку, пракса 3 недеље 5 недеља 4 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље
завршни испит 3 недеље
укупно недеља 39 39 39

 

Распоред блок наставе

1.разред од 20. 11. до 24. 11. 2017. и од 28. 05. до 1. 06. 2018.

2.разред од 27.11. до 1. 12. 2017. и од 19.3.  до 23. 03. 2018. и од 21.5. до 25.5.2018.

3.разред од 23.10. до 27.10. 2017, од 4.12. до 8.12. 2017. и од 12.3. до 16.3. 2018. и од 14.5. до 18.5. 2018.

 

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 31. мај 2018.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред:  1. јун 2018.

Пријављивање завршног испита: 1. јун 2017.

Припрема за израду завршног рада: од 1. јуна до 3. јуна 2018.

Израда и одбрана практичног рада: од 4. до 8. јуна 2018.

Подела диплома: 14. јуна 2017.

Завршетак наставе за ученике  1. и 2.  разреда: 21. јун 2018.

Проф. пракса за ученике 1. и 2. разреда: од 25. јуна до 13.јула 2018.

Подела сведочанстава за ученике  1. и 2. разреда: 17. августа 2018.