ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КУВАР И КОНОБАР

1. разред 2. разред 3. разред
разредно-часовна наства 34 недеље 32 недеље 30 недеља
настава у блоку, пракса 3 недеље 5 недеља 4 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље
завршни испит 3 недеље
укупно недеља 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 31. мај 2019.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред:  3. јун 2019.

Пријављивање завршног испита: 3. јун 2019.

Припрема за израду завршног рада: од 3. јуна до 6. јуна 2019.

Израда и одбрана практичног рада: од 7. до 11. јуна 2019.

Подела диплома: 13. јуна 2019.

Завршетак наставе за ученике  1. и 2.  разреда: 21. јун 2019.

Проф. пракса за ученике 1. и 2. разреда: од 24. јуна до 12.јула 2019.

Подела сведочанстава за ученике  1. и 2. разреда: 12. августа 2019.