ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПОСЛАСТИЧАР, КУВАР И КОНОБАР

1. разред 2. разред 3. разред
разредно-часовна наства 34 недеље 32 недеље 30 недеља
настава у блоку, пракса 3 недеље 5 недеља 4 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље
завршни испит 3 недеље
укупно недеља 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 1. јун 2021.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред:  2. јун 2021.

Пријављивање завршног испита: 2. јун 2021.

Припрема за израду завршног рада: од 2. јуна до 4. јуна 2021.

Израда и одбрана практичног рада: од 7. јуна до 14. јуна 2021.

Подела диплома: 15. јун 2021.

Завршетак наставе за ученике  1. и 2.  разреда: 22. јун 2021.

Подела сведочанстава за ученике  1, и 2.  разреда: 28. јун 2021.