Куварство је уметност,
куварство је врлина и вештина врхунских мајстора пуних маште и умећа,
оно са чиме се хранимо.
Платон