Електротехника

  • електротехничар електронике – 30 ученика

За ово занимање влада велико интересовање јер се уче занимљиве ствари о савременим технологијама, а и привреда је заинтересована јер јој недостаје овакав профил. Ово занимање је актуелно и универзално. Актуелно јер је данас све елетроника, а универзално јер може да се са завршеним овим смером ради и рачунарска техника, и програмирање и друге специјалности из делокруга електронике. Електротехничар електронике може да ради у свим подручјима индустријске производње, у истраживањима, у медицини, у свим доменима телекомуникација. Ко жели, може после ове школе да настави школовање на неком техничком факултету и биће спреман да одговори захтевима високог образовања. Електротехничари, поготово електроничари, се прилично лако и брзо  запошљавају и прилично су добро плаћени. Зато, осмаци, ако планирате да се упишете у ово одељење, гледајте да добро урадите пријемни.