• аутомеханичар – 15 ученика

Образовни профил аутомеханичар омогућује ученицима да уђу у свет мотора и аутомобила. Задаци аутомеханичара су да обавља текуће одржавање и поправку возила, утврђује квар провером и прегледом целог возила, проверава функционисање поправљеног дела …Током трогодишњег школовања ученици се оспособљавају да врше:

  • сервис
  • одржавање моторних возила
  • одређивање и отклањање неисправности на возилима
  • растављање и састављање делова и склопова приликом одржавања возила

На часовима стручних предмета и практичне наставе, ученици стичу теоријска и практична знања о раду и поправци мотора и моторних возила.

Поред стручних предмета, ученици стичу знања и из класичног машинства у оквиру предмета као што су: механика, техничко цртање, машински елементи, хемија и машински материјали…

Након завршеног трећег разреда ученици полажу завршни испит који се састоји из практичног дела и писања завршног рада..

Након завршетка школовања ученици су у могућности да потраже запослење у неком аутомеханичарском сервису, у предузећу на одржавању возила или да отворе сопствену радионицу и отпочну приватни посао. Уколико се одлуче за наставак школовања свршени средњошколци имају могућност једногодишње специјализације, доквалификације или преквалификације.