• кувар – 15 ученика

Школовање за КУВАРЕ траје три године. Познато је да се све више ученика уписује за школовање за ова занимања јер је диплома кувара веома цењена у Европи и на неки начин чини излазну визу за рад у иностранству, али са одређеним искуством и позитивним карактеристикама.
Веома важно је и то да ученици након завршетка школовања могу одмах да нађу посао јер је ово занимање на тржишту рада стално тражено.
Након три године школовања ученици ће овладати знањима и вештинама потребним за самостално обављање послова кувара или за наставак школовања.
У току школовања изучавају се стручни предмети али и општеобразовни који омогућавају стицање широког спектра знања из опште културе.

DSC_0002 DSC_0010Овај профил омогућава:
– добијање дипломе средње школе која омогућава  брзо запошљавање или наставак школовања;
– динамичан посао;
– стицање лепих манира;
– за добро обављен посао  додатну награду.