Назив квалификације: Трговац
Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам
Ниво квалификације: III
Трајање образовања: три године
Примењује се од: школска 2021/2022. год.
Сврха квалификације: Продаја и набавка робе
Стручне компетенције:

 • Припрема и организација процеса рада у продавници
 • Набавка робе
 • Складиштење и чување робе у приручном складишту продавнице
 • Продаја робе
 • Одржавање презентације робе изван продавнице

Циљеви стручног образовања

Циљ стручног образовања за квалификацију ТРГОВАЦ је оспособљавање лица за припрему и организацију процеса рада у продавници, набавку робе, складиштење и чување робе, продају робе, одржавање презентације новог производа.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и санитарних мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Након  трогодишњег школовања, трговци могу наћи посао у продавницама и маркетима. Такође, могу наставити школовање као ванредни ученици на смеровима четвртог степена.

Опис послова

Трговци су запослени тамо где се продаје роба.То су продавнице у којима се продаје роба са ципелама, гардеробом, храном, козметиком, техником, аутомобилима, итд. Без обзира на то коју врсту призвода продавница нуди, главни задатак трговца је да заинтересује купца за призводе које продаје, при чему описује купцу особине производа, које све моделе, боје и величине производа постоји, показује му како се производом рукује, упознаје купца с ценама и могућностима плаћања. Вештом комуникацијом настоји да наговори купца да купи производ. Осим што услужују купце, трговци преузимају, прегледају и разврставају робу по полицама, а неке по магацинима. Када се роба прода, трговац доноси из магацина робу и слаже по полицама. Неке производе стављају у фрижидере (нпр. млечне и месне производе), неке на сува места (хемикалије, зачине, козметику), неке на тамна места (хемикалије, лекове). Трговац помаже купцу при одабиру робе.

Радни услови

Трговци раде углавном у чистим, уредним и добро осветљеним продавницама, а величина продавница се разликује: од великих робних кућа  и салона у којима се продају аутомобили или намештај до малих продавница са мешовитом робом или воћем и поврћем. Такође, раде са месом и рибом где су изложени влази и хладноћи. Рад се обавља углавном по сменама, 8 сати дневно стојећи или ходајући.

Пожељне особине

Важна особина трговца јесте способност лаког комуницирања.Успешност зависи од утиска који оставља на купца. Због велике конкуренције на тржишту, успешност и продаја зависе од његове упорности, преданости послу и такмичарском духу, тако да су и то пожељне особине овог занимања. Важна је и спретност руку и прстију и морају имати нормалан вид и слух. Морају бити потпуно здраве и психички стабилне особе. Они који раде са прехрамбеним производима морају редовно на систематске прегледе којим се прати њихово здравствено стање.

Оспособљавање и запошљавање

Трговци се током школовања или касније додатно специјализују за продају различите робе. Када се појави неки нови производ на тржишту, онда обично произвођач организује курсеве или презентације на којима трговце укратко упознају са руковањем, својствима и иновацијама у производу.

Успешни трговци могу напредовати на руководеће положаје, нпр. на место шефа продаје или набавке или пословође.