Обавештавамо све заинтересоване да ће Средња школа „Свилајнац“ у школској 2014/15.години вршити стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију и специјализацију 60 ванредних ученика у образовним профилима: кувар, конобар, аутомеханичар, аутомеханичар специјалиста и механичар грејне и расхладне технике.

контакт телефон: 035/321-408
e-mail: tsmagis@yahoo.com