Наставни кадар
Ирена Микарић - професор српског језика и књижевности
Александра Николић - професор српског језика и књижевности
Емина Перић - професор српског језика и књижевности
Срђан Бакић - професор музичке културе
Виолета Илић - професор ликовне културе
Ђорђе Ђорђевић -професор математике
Зоран Милошевић -професор рачунарства и информатике
Ана Рашић - професор математике
Јелена Савић - професор електро групе предмета
Милка Шевић - професор математике
Марија Јевремовић - професор хемије
Сузана Јованов – професор географије
Наташа Наранчић - професор биологије
Ратомир Савић - професор физике
Ивица Васић - професор историје
Емина Илић - професор психологије
Милена Миланковић - професор социологије
Предраг Павићевић - професор привредног и уставног права
Момир Дамјановић - професор верске наставе
Владимир Радосављевић - професор филозофије
Снежана Којадиновић - професор француског језика
Маријана Марјановић - професор енглеског језика
Верица Петровић - професор енглеског језика
Тања Арсов - професор енглеског језика
Златко Јовановић - професор физичког васпитања
Далиборка Митровић - професор физичког васпитања
Данијел Гавриловић - професор економске групе предмета
Невена Ђиновић - професор економске групе предмета
Гордана Младеновић - професор економске групе предмета
Валерија Вулић - професор хемије
Јадранка Андрејић - наставник практичне наставе
Зоран Васић - наставник куварства
Предраг Пантић - наставник куварства
Милан Богдановић - наставник практичне наставе
Гордана Марковић - професор машинске групе предмета
Живомир Радосављевић - професор машинске групе предмета
Милица Росић - наставник практичне наставе
Оливера Николић -Организатор практичне наставе/вежби и наставе у блоку