Школа са традицијом дужом од века данас представља једну од најважнијих васпитно-образовних установа у Србији. Школа данас омогућава стицање четворогодишњег  и трогодишњег образовања.

Четворогодишње образовање (образовни профили  Гимназија-општи тип,Техничар мехатронике, Електротехничар електронике).

Трогодишње образовање (образовни профил Индустријски механичар, Бравар-Заваривач, Трговац, Конобар, Кувар, Посластичар).

e-ucenje

Портал Е-школа замишљен је као збирка наставних материјала која ће нашим ученицима помоћи да се, у удобности свог дома, што боље припреме за наставу користећи информационо комуникационе технологије.

istorija

Кутак за историју садржи занимљивости из историје и наставне материјале који помажу ученицима у савлађивању наставних садржаја.

matematika

Математика

„Бројеви владају светом“

likovno

Ликовна култура

Кутак за младе уметнике који садржи информације, примере и вежбе за развој вештина и ликовних техника

psihologija

Ваш психолог

Корисни текстови о учењу, мотивацији и другим темама

Инфо

Упис у први разред

Водич за родитеље

Распоред часова, звоњења, писмених и контролних провера, блок наставе, практичне наставе и распоред пријема родитеља.

Национална платформа „Чувам те“ за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији

Искључи насиље

Нови образовни профил

Трговац

У школској 2021/22. Средња школа „Свилајнац“ уписује прву генерацију будућих ТРГОВАЦА.

Трговац је занимање које од ученика захтева особине као што су: комуникативност, упорност, тактичност, љубазност, стрпљење, педантност, посвећеност и смисао за естетику.
По завршетку школовања трговац обавља послове везане за промет робе и услуга. Он је оспособљен да врши следеће активности:

  • Познаје и придржава се начела стандарда квалитета;
  • Самостално израђује калкулацију цене трговинске робе; познаје декларацију, марку производа, амбалажу, паковање, складиштење и транспорт робе;
  • Познаје састав, хранљиве вредности и начине конзервисања прехрамбених производа, намирница биљног и животиљског порекла и пића;
  • Стиче вештине из области рачунарских система и рачунарских комуникација;
  • Стиче личне и друштвене квалификације;
  • Овладава техником непосредне продаје робе, начином плаћања, благајничком документацијом, снабдевања продавнице робом, формирања малопродајних цена, пословном кореспондецијом.

Након  трогодишњег школовања, трговци могу наћи посао у продавницама и маркетима. Такође, могу наставити школовање као ванредни ученици на смеровима четвртог степена.
Трговци се током школовања или касније додатно специјализују за продају различите робе. Када се појави неки нови производ на тржишту, онда обично произвођач организује курсеве или презентације на којима трговце укратко упознају са руковањем, својствима и иновацијама у производу.
Успешни трговци могу напредовати на руководеће положаје, нпр. на место шефа продаје или набавке или пословође.