Школа са традицијом дужом од века данас представља једну од најважнијих васпитно-образовних установа у Србији. Школа данас омогућава стицање четворогодишњег  и трогодишњег образовања.

Четворогодишње образовање (образовни профили  Гимназија-општи тип,Техничар мехатронике, Електротехничар електронике).

Трогодишње образовање (образовни профил Индустријски механичар, Бравар-Заваривач, Конобар, Кувар, Посластичар).

e-ucenje

Портал Е-школа замишљен је као збирка наставних материјала која ће нашим ученицима помоћи да се, у удобности свог дома, што боље припреме за наставу користећи информационо комуникационе технологије.

istorija

Кутак за историју садржи занимљивости из историје и наставне материјале који помажу ученицима у савлађивању наставних садржаја.

matematika

Математика

„Бројеви владају светом“

likovno

Ликовна култура

Кутак за младе уметнике који садржи информације, примере и вежбе за развој вештина и ликовних техника

psihologija

Ваш психолог

Корисни текстови о учењу, мотивацији и другим темама

Инфо

Најновије вести и обавештења

Распоред часова, звоњења, писмених и контролних провера, блок наставе, практичне наставе и распоред пријема родитеља.

Преглед календара образовно-васпитног рада.

Водич за родитеље

Искључи насиље

Нови образовни профил

Електротехника (техничар мехатронике)

Електротехника (техничар мехатронике)

У школској 2020/21. Средња школа „Свилајнац“ уписује прву генерацију будућих ТЕХНИЧАРА МЕХАТРОНИКЕ.  Мехатроника је интердисциплинарно подручје које повезује знања из електронике, машинства и рачунарства. Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и добро обучени стручњаци будућности, тражени на тржишту рада, како код нас, тако и у свету. Техничар мехатронике је један од млађих смерова у оквиру подручја рада електротехника, који у оквиру једног образовног профила обједињује знања из више области: електротехнике, машинства, програмирања, аутоматике, роботике и информационих технологија. Из тог разлога, смер Техничар мехатронике спада у ред оних образовних профила који ученицима по успешном завршетку средње школе осигуравају успешан рад у струци, јер је велика потражња за стручњацима из ове области у фабрикама које раде на територији Свилајнца, и у новоотвореним фирмама, на чији захтев се и отвара ово одељење. Техничари мехатронике ће се као универзални техничари врло лако запошљавати у свим областима делатности где електротехника има примену: аутомобилска индустрија,  авио компаније, телевизијски студији, хемијска индустрија,  област медицине (израда пејсмејкера, апарата за ултразвук, зуботехника…), мерења, контроле и кибернетика, електропривреда, електроиндустрија, машинска индустрија, телекомуникација, роботика, као и у свим областима делатности где електротехника има примену у трговачким и услужним делатностима. Овај образовни профил је једнако атрактиван и за девојчице, и за дечаке.

Ученици током четири године стичу знања у Школи, али будући да је реч о дуалном профилу, практична настава ће се одвијати у компанијама на подручју Свилајнца које су заинтересоване за овај кадар: Panasonic Lighting Devices Serbia DOO, домаћи „Alfa Technics“ и још три компаније из области електронике које почињу са радом у Свилајнцу и то: HDT D&P – Hoover Dam Technology Development & Production d.o.o. (Немачка), А2000 Industrie-Elektronik GmbH (Немачка), италијански Ariston – S.H.E. Superior Heating Elements d.o.o.