Настава физике се изводи у кабинету физике. Кабинет је опремљен намештајем и великим бројем наставних средстава из свих области физике од којих су нека: Оптичка клупа, Атвудова машина, Математичко клатно, Кунтова цев, Галилејев жлеб, Уређај за проверавање важења Бернулијеве једначине, Уређај за одређивање Поасонове константе, Уређај за проверу закона одржања енергије помоћу колица, Гајгел-Милеров бројач, Ван де Графов генератор, Стрма раван, Комплет Гајсерових цеви, Комплет за геометријску оптику, Електростатичка инфлуентна машина, Витстонов мост, Хелијум-неонски ласер, Уређај за дестилацију воде, Теслин трансформатор, Спектрометар са призмом, велики број осцилоскопа, електроскопа, електрометра, дифракционих решетки, микрометарских завртња, нонијуса, свих облика магнета, свих облика сочива, велики број отпорних декада, кондензатора, калемова, аналогних и дигиталних мерних инструмената. Кабинет је нарочито опремљен великим бројем наставних средстава из области електротехнике. Кабинет поседује рачунар, штампач и најновији пројектор који се користи и представља осавремењивање наставе. У кабинету се налази велики број ормара у којима се налазе наставна средства.