Допуна Каталога уџбеника за први разред средње школе -гимназија и средње стручне школе („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр.4/19) (општеобразовни предмети – уџбеници ће се користити од школске 2019/2020. )

Допуна Каталога уџбеника за средње школе („Службени гласник РС-Просветни гласник“ број 9/16 и 4/19)-Гимназија и средње стручне школе-општеобразовни предмети за други, трећи и четврти разред; Средње стручне школе-стручни предмети и уџбеници на језицима националних мањина

Каталог уџбеника за први разред средње школе-гимназија и средње стручне школе (општеобразовни предмети – уџбеници ће се користити од школске 2019/2020.)

Допуна Каталога уџбеника за средње школе („Службени гласник РС-Просветни гласник“ број 9/2016)-Гимназија и средње стручне школе-општеобразовни предмети за други,трећи и четврти разред; Средње стручне школе-стручни предмети и уџбеници на језицима националних мањина)