Обрасци

ПРАВИЛНИК о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 85/2013) који је ступио на снагу 28.9.2013. можете преузети на овом линку – Правилник о стручном усавршавању

КАТАЛОЗИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

База стручног усавршавања

БОДОВНА ЛИСТА интерних активности стручног усавршавања Средње школе „Свилајнац“

Компетенције за професију наставник

Образац за лични план стручног  усавршавања

Извештај о изведеној активности

Компетенције за професију наставник

Професионални портфолио

По Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, објављеном у „Службеном гласнику РС“ број 13, од 24. фебруара 2012. године, чл. 20, прецизирана је законска обавеза израде портфолија професионалног развоја.

Портфолио и план усавршавања МирославПавловић – одлична презентација са јасно истакнутим изменама, аутор др Мирослав Павловић, Центар за професионални развој запослених у образовању (презентовано у РЦ Смедерево 23.12.2013.)

ПРИМЕР 1: Празан комплетан образац (МС Wорд)

ОБРАЗАЦ ЗА ПОРТФОЛИО

Портфолио шаблон

ПРИМЕР 2: Мало уређени обрасци са садржајем и прилозима (МС Wорд) – подељено на два пошто се други припрема и предаје у јуну сваке године, а први можемо дорадити по потреби: Портфолио ПРАЗАН и Лични план ПР_Извештај о СУ ПРАЗАН

Још један шаблон за портфолио: Портфолио шаблон

Упитници

Молимo наставнике Средње школе „Свилајнац“ да попуне упитник са линка. Упитник интерног усавршавања

Упитник је направљен у циљу ажурирања података о интерном усавршавању наставника.

Напомена:
УПИТНИK СЕ ПОПУЊАВА (више пута!)  ЗА СВАKИ  СЕМИНАР ИЛИ ДРУГУ ВРСТУ УСАВРШАВАЊА!

Молимo наставнике Средње школе „Свилајнац“ да попуне упитник са линка. Упитник екстерног усавршавања

Упитник је направљен у циљу ажурирања података о екстерном усавршавању наставника.

Напомена:
УПИТНИK СЕ ПОПУЊАВА (више пута!)  ЗА СВАKИ  СЕМИНАР ИЛИ ДРУГУ ВРСТУ УСАВРШАВАЊА!