Одељењске старешине

одељење                  разредни старешина

1/1                                   Наташа Наранчић

1/2                                   Ивица Васић

1/3                                   Ирена Микарић

1/4                                   Гордана Марковић

2/1                                   Верица Петровић

2/2                                   Јелена Савић

2/3                                   Валерија Вулић

2/4                                   Живомир Радосављевић

3/1                                   Снежана Којадиновић

3/2                                   Ана Рашић

3/3                                   Милка Шевић

3/4                                   Милан Богдановић

4/1                                   Зоран Милошевић

4/2                                   Невена Ђиновић