Одељења и старешине, школска 2023/2024.година

одељење

смер

одељењски старешина

1/1

Гимназија-општи Снежана Којадиновић

1/2

Техничар мехатронике Гордана Марковић

1/3

Посластичар Ивана Мезић

1/4

Оператер машинске обраде-Заваривач Ненад Миловановић

2/1

Гимназија-општи Зоран Милошевић

2/2

Техничар мехатронике Милка Шевић

2/3

Електричар Александра Ацић

2/4

Индустријски механичар-Заваривач Милан Богдановић

3/1

Гимназија-општи Ивица Васић

3/2

Техничар мехатронике Никола Младеновић

3/3

Посластичар Невена Ђиновић

3/4

Индустријски механичар-Заваривач Далиборка Митровић

4/1

Гимназија-општи Верица Петровић

4/2

Техничар мехатронике Јелена Савић