Одељења и старешине, школска 2022/2023.година

одељење

смер

одељењски старешина

1/1

Гимназија-општи Зоран Милошевић

1/2

Техничар мехатронике Милка Шевић

1/3

Електричар Александра Ацић

1/4

Индустријски механичар-Заваривач Милан Богдановић

2/1

Гимназија-општи Ивица Васић

2/2

Техничар мехатронике Никола Младеновић

2/3

Посластичар Невена Ђиновић

2/4

Индустријски механичар-Заваривач Милица Росић

3/1

Гимназија-општи Верица Петровић

3/2

Техничар мехатронике Јелена Савић

3/3

Конобар-Посластичар Ивана Мезић

3/4

Индустријски механичар-Заваривач Гордана Марковић

4/1

Гимназија-општи Снежана Којадиновић

4/2

Електротехничар електронике Ратомир Савић