Одељења и старешине, школска 2019/2020.година

одељење

смер

одељењски старешина

1/1

Гимназија-општи Снежана Којадиновић

1/2

Електротехничар електронике Ратомир Савић

1/3

Посластичар-Кувар Ана Рашић

1/4

Индустријски механичар-Заваривач Живомир Радосављевић

2/1

Гимназија-општи Зоран Милошевић

2/2

Електротехничар електронике Милка Шевић

2/3

Конобар-Кувар Невена Ђиновић

2/4

Индустријски механичар-Заваривач Милан Богдановић

3/1

Гимназија-општи Наташа Наранчић

3/2

Електротехничар електронике Ивица Васић

3/3

Конобар-Кувар Ирена Микарић

3/4

Индустријски механичар-Заваривач Гордана Марковић

4/1

Гимназија-општи Верица Петровић

4/2

Електротехничар електронике Јелена Савић