Одељења и старешине, школска 2021/2022.година

одељење

смер

одељењски старешина

1/1

Гимназија-општи Ивица Васић

1/2

Техничар мехатронике Никола Младеновић

1/3

Посластичар Невена Ђиновић

1/4

Индустријски механичар-Заваривач Милица Росић

2/1

Гимназија-општи Верица Петровић

2/2

Техничар мехатронике Јелена Савић

2/3

Конобар-Посластичар Ивана Мезић

2/4

Индустријски механичар-Заваривач Гордана Марковић

3/1

Гимназија-општи Снежана Којадиновић

3/2

Електротехничар електронике Ратомир Савић

3/3

Кувар-Посластичар Ана Рашић

3/4

Индустријски механичар-Заваривач Милан Богдановић

4/1

Гимназија-општи Зоран Милошевић

4/2

Електротехничар електронике Милка Шевић