Одељења и старешине, школска 2024/2025.година

одељење

смер

одељењски старешина

1/1

Гимназија-општи Верица Петровић

1/2

Техничар мехатронике Ана Рашић

1/3

Оператер израде намештаја Ђурђија Старинац

1/4

Оператер машинске обраде-Заваривач Далиборка Митровић

2/1

Гимназија-општи Снежана Којадиновић

2/2

Техничар мехатронике Гордана Марковић

2/3

Посластичар Ивана Мезић

2/4

Оператер машинске обраде-Заваривач Ненад Миловановић

3/1

Гимназија-општи Зоран Милошевић

3/2

Техничар мехатронике Милка Шевић

3/3

Електричар Александра Ацић

3/4

Индустријски механичар-Заваривач Милан Богдановић

4/1

Гимназија-општи Ивица Васић

4/2

Техничар мехатронике Никола Младеновић