Настава хемије се одржава у хемијском кабинету. Кабинет је опремљен одговарајућим намештајем и наставним средствима. Кабинет поседује и рачунар који се користи и представља осавремењавање наставе. У саставу кабинета је и припремна просторија. У њој се налази дигестор, хемикалије и ормари у којима се налази одговарајуће стакло.