ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПОСЛАСТИЧАР, КУВАР И КОНОБАР

1. разред 2. разред 3. разред
разредно-часовна наства 34 недеље 32 недеље 30 недеља
настава у блоку, пракса 3 недеље 5 недеља 4 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље
завршни испит 3 недеље
укупно недеља 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 3. јун 2022.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  4. јун 2022.

Пријављивање матурског испита: 7. јун 2022. 8.00-13.00 у секретаријату Школе

Припрема за израду завршног рада: од 7. јуна до 9. јуна 2022.

Израда и одбрана практичног рада: од 10. јуна до 16. јуна 2022.

Подела диплома: 17. јуна 2022.

Завршетак наставе за ученике  1. и 2.  разреда: 24. јун 2022.

Проф. пракса за ученике 1. и 2. разреда: од 1. јула до 15. јула 2022.

Подела сведочанстава за ученике  1. и 2. разреда: 17. августа 2022.