ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПОСЛАСТИЧАР И КОНОБАР

1. разред 2. разред 3. разред
разредно-часовна наства 34 недеље 32 недеље 30 недеља
настава у блоку, пракса 3 недеље 5 недеља 4 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље
завршни испит 3 недеље
укупно недеља 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: уторак 30. мај 2023.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред: среда 31. мај 2023.

Пријављивање матурског испита: 1. јун 2023. 8.00-13.00 у секретаријату Школе

Припрема за израду завршног рада: од 2. јуна до 6. јуна 2023.

Израда и одбрана практичног рада: од 7. јуна до 13. јуна 2023.

Подела диплома: петак 16. јуна 2023.

Завршетак наставе за ученике  1. и 2.  разреда: уторак 20. јун 2023.

Проф. пракса за ученике 2. разреда: од 1. јула до 15. јула 2023.

Подела сведочанстава за ученике  2. разреда: 17. августа 2023.