ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПОСЛАСТИЧАР

1. разред 2. разред 3. разред
разредно-часовна наства 34 недеље 32 недеље 30 недеља
настава у блоку, пракса 3 недеље 5 недеља 4 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље
завршни испит 3 недеље
укупно недеља 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: петак, 31. мај 2024.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред: субота, 1. јун 2024.

Пријављивање матурског испита: понедељак, 3. јун 2024. 8.00-13.00 у секретаријату Школе

Припрема за израду завршног рада: 1. јун и 3. јуна 2024.

Израда и одбрана практичног рада: 4. и 5. јун 2024.

Подела диплома: понедељак, 17. јун 2024