Гимназија

образовни профили: економски техничар, конобар, кувар, аутомеханичар, механичар грејне и расхладне технике

  • Блок настава за ученике трећег  разреда,  смер Економски техничар  од 4. јуна до 8. јуна 2018.
  • Блок настава за ученике четвртог разреда, смер Економски техничар  од 23. априла до 27. априла 2018.

Образовни профил: конобар, кувар

Образовни профил:аутомеханичар, механичар грејне и расхладне технике, индустријски механичар, бравар-заваривач

Професионална пракса за ученика првог и другог разреда,  смер Кувар и Конобар од 25. јуна до 13. јула 2018.