Прво полугодиште школске 2017/2018.године

Гимназија

образовни профили: економски техничар, конобар, кувар, аутомеханичар, механичар грејне и расхладне технике

Распоред није урађен

Образовни профил: конобар, кувар

Образовни профил:аутомеханичар, механичар грејне и расхладне технике, индустријски механичар, бравар-заваривач

Распоред није урађен