Техничар мехатронике - дуално образовање

Мехатроника је интердисциплинарно подручје које повезује знања из електронике, машинства и рачунарства.
Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и најмодерније обучени стручњаци будућности. Циљ стручног образовања за обраовни профил МЕХАТРОНИЧАР је оспособљавање ученика за дијагностификовање и отклањање квара, превентивно и периодично одржавање опреме мехатронског система и унос, постављање и праћење параметара мехатронског система.

Према општеприхваћеној дефиницији мехатроника је одређена као наука која се бави механичким управљањем електроником, а у савременом свету готово да не постоји уређај који не функционише на овај начин. Једноставније речено, то су сви они уређаји који се покрећу на механички начин, што значи да је већина њих под директним управљањем људског фактора. Такви уређаји су, на пример: машине за прање веша или посуђа, лифтови, али и различите грађевинске машине, електране, као и аутомобили, бродови и многи други. Зато је врло важно да постоји ово звање, јер је техничар мехатронике задужен првенствено за отклањање кварова на такозваним мехатронским системима. Када тако кажемо, ово звучи превише лако, а заправо је потпуно супротно, јер особа која је задужена за овај посао обавља врло комплексан посао. То значи да специјализовани техничар мехатронике мора најпре да изврши локализацију квара у одређеном систему, па да на основу својих знања одреди да ли је у питању квар у механичком делу система, пнеуматској компоненти или пак, електричној, односно да прецизно одреди у којој компоненти читавог мехатронског система је квар, те да га прецизно дијагностикује и, наравно успешно отклони. Управо из тог разлога, током четворогодишњег школовања ученика који ће стећи ово знање се и велика пажња посвећује ускостручним предметима како би се на прави начин упознали са свим компонентама мехатронског система. Између осталих, они изучавају: механику, техничко цртање, електротехнику са мерењима, електронику, програмирање, хидрауличне и пнеуматске компоненте, као и дигиталну електронику, микроконтролере, системе управљања, те мерне претвараче. Посебан предмет су и мехатронски системи, те одржавање и монтажа мехатронских система и тестирање и дијагностика мехатронских система који се изучавају у завршној години школовања за овај смер.