Електричар

Школовање у профилу електричар одвија се по моделу дуалног образовања. Сматра се да је дуално образовање један од главних разлога за ниску стопу незапослености младих у земљама у којима је развијен овај систем. Образовни профил електричар развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“. Уз подршку Владе Савезне Републике Немачке, пројекат спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

У дуалном образовању, један део школовања будућих електричара одвија се у школи, а други у компанији која сарађује са школом. У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење на радном месту почиње од друге године када ученици/це обављају практичну наставу у компанији и то у другој години два дана, а у трећој години чак три дана недељно.

Осим повећаног броја часова које ученици/це проводе на практичној настави у компанији, и квалитет њихове обуке је побољшан. Наиме, практична настава у компанијама реализује се на савременим уређајима, укључивањем ученика/ца у процес рада и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима. Пракса у компанији, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усвајање социјалних вештина као што су комуникација са колегама, однос према послу и компанији, понашање на радном месту и слично. Комбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици/це се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

Осим знања и вештина које им повећавају шансе да се запосле одмах по завршетку школовања, без додатних обука и прилагођавања, ученици/це у профилу електричар кроз обавезан предмет предузетништво стичу знања и вештине за покретање сопственог бизниса.

Поред стицања практичних знања о раду на електричним инсталацијама у предузећима и домаћинствима, ученици и ученице ће се кроз изборне предмете додатно обучавати за уградњу савремених инсталација у системе као што су противпожарни, системи надзора, интерфони и други.

По завршетку школовања, Електричар ће бити обучен да:

  • Изводи електроинсталатерске радове
  • Поправља кућне електроуређаје
  • Одржава индустријску електроопрему
  • Одржава елктроенергетске мреже и постројења.

Због употребе савремених технологија, физичка снага није предуслов за бављење овим занимањем тако да се овим послом подједнако успешно могу бавити и жене.

На овај смер уписујемо 30 ученика.