Aнтологија српске књижевности

Први разред

УВOД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Данило Киш: Рани јади – роман

Софокле: Антигона

КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА

Еп о Гилгамешу

Хомер – Илијада (одломак – VI певање)

Библија – из Старог завета – Легенда о потопу; из Новог завета – Беседа на Гори; Страдање и васкрсење Христово (Јеванђеље по Матеју)

СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ

Св. Сава: Житије Св. Симеона (одломак) – Болест и смрт Св. Симеона

Теодосије: Житије Св. Саве (одломак)

НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ

Народне бајке словенских и других народа (по избору)

ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА

Ф. Петрарка: Канцонијер (избор сонета)

В. Шекспир: Ромео и Јулија

Данте Алигијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла: певање V – Паоло и Франческа и друга певања по избору ученика и наставника)

Ђовани Бокачо: Декамерон: оквирна прича, Федериго и дона Ђована (дан пети, прича девета) и још две приче по избору

Сервантес: Дон Кихот (предговор, прво, седмо и осмо поглавље)

М. Држић: Новела од Станца, Дундо Мароје

ЛЕКТИРА

Добрило Ненадић: Доротеј

Лирска поезија XX и XXI века (три песме по избору наставника и ученика: Д. Радовић, М. Антић, Љ. Симовић и др.)

Горан Петровић: Прича о причању

Хиљаду и једна ноћ (оквирна прича и избор бајки)

Митови и легенде старог века (старогрчки, римски и словенски митови по избору ученика и наставника; извори: Грчки митови Р. Гревса, Приче из класичне старине Г. Шваба, Словенски митолошки речник Љ. Раденковића и С. Толстој, Српска митологија С. Петровића и сл.

Милан Ракић: Јефимија

Васко Попа: Усправна земља (збирка)

Јован Деретић: Културна историја Срба (одломци о владарима из породице Немањић)

Песме дубровачких петраркиста (по избору ученика и наставника)

Други разред

БАРОК

Гаврил Стефановић Венцловић: Беседе шајкашима

Милорад Павић: Силазак у лимб, Изврнута рукавица

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО И КЛАСИЦИЗАМ

Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (I део)

Јован Стерија Поповић-„Тврдица“

РОМАНТИЗАМ

Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак)

Александар Сергејевич Пушкин: Цигани,

Александар Сергејевич Пушкин-„Евгеније Оњегин

Едгар Алан По: Пад куће Ашерових

Петар Петровић Његош “Горски Вијенац“

Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци

РЕАЛИЗАМ

Оноре де Балзак: Чича Горио

Николај Васиљевич Гогољ: Шињел

Јаков Игњатовић: Вечити младожења

Милован Глишић: Глава шећерa

Лаза Лазаревић: Ветар

Стеван Сремац: Ибиш-ага или Кир Герас

Бранислав Нушић: Госпођа министарка

Иво Андрић: Пут Алије Ђерзелеза

Иво Андрић: Мост на Жепи

Иво Андрић: Аникина времена

ЛЕКТИРА

Лав Николајевич Толстој: Ана Карењина

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве

Трећи разред

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

Збирка песама ,,Цвеће зла“ Шарла Бодлера

Драма ,,Ујка Вања“ Антона Павловича Чехова

Путописи Милоша Црњанског: ,,Хаџилук на Крф, до Плаве гробнице“, ,,Видо, острво смрти“ и ,,Гробље Србије на Крфу“

Роман ,,Нечиста крв“ Борисава Станковића

Драма ,,Коштана“ Борисава Станковића

Роман (у два тома) ,,Путовање накрај ноћи“, Луј-Фердинанд Селин

Приповетке Томаса Мана: ,,Смрт у Венецији“ или ,,Тонио Крегер“

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

Збирка песама ,,Лирика Итаке“ Милоша Црњанског

Роман ,,Дневник о Чарнојевићу“ Милоша Црњанског

Роман ,,Сеобе“ Милоша Црњанског

Приповетке Драгише Васића: ,,Ресимић Добошар“ и ,,Реконвалесценти“

Проза ,,Људи говоре“ Растка Петровића

Збирка песама Момчила Настасијевића: ,,Седам лирских кругова“

Роман ,,На Дрини ћуприја“ Иве Андрића

Драма ,,Господа Глембајеви“ Мирослава Крлеже

Збирка песама у прози ,,Градинар“, Робиндранат Тагоре

Четврти разред

Прво полугодиште

 • Збирка поезије ,,Тражим помиловање“, Десанка Максимовић
 • Збирка поезије ,,Кора“, Васко Попа
 • Трагедија ,,Хамлет“, В. Шекспир
 • Збирка поезије ,,Ватра и ништа“, Бранко Миљковић
 • Збирка приповедака ,,Башта сљезове боје“, Бранко Ћопић
 • Збирка позије , Писмо“,, Иван В. Лалић
 • Роман ,,Прољећа Ивана Галеба“, Владан Десница
 • Драма ,,Фауст“, Ј. В. Гете
 • Роман ,,Странац“, Албер Ками
 • драма ,,Чекајући Годоа“, Семјуел Бекет
 • Приче ,,Вавилонска кула“ и ,,Врт са стазама које се рачвају“, Х. Л. Борхес
 • Роман ,,Злочин и казна“, Ф. М. Достојевски
 • Роман ,,Проклета авлија“, Иво Андрић
 • Роман ,,Дервиш и смрт“, Меша Селимовић
 • Роман ,,Корени“, Добрица Ћосић

Друго полугодиште

 • Роман ,,Лелејска гора“, Михаило Лалић
 • Роман ,,Употреба човека“, Александар Тишма
 • Драма ,,Балкански шпијун“, Душан Ковачевић
 • Збирка прича ,,Енциклопедија мртвих“, Данило Киш
 • Драма ,,Путујуће позориште Шопаловић“, Љубомир Симовић
 • Збирка прича ,,Нови Јерусалим“, Борислав Пекић
 • Роман ,,Мајстор и Маргарита“, Михаил Булгаков
 • Драма ,,Развојни пут Боре Шнајдера“, А. Поповић
 • Роман ,,Хазарски речник“, Милорад Павић
 • Роман ,,Ситничарница Код срећне руке“, Горан Петровић
 • Роман ,,Ако једне зимске ноћи неки путник“, Итало Калвино
 • Роман ,,Шала“, Милан Кундера
 • Приповезкс ,,Лилика“, Драгослав Михаиловић
 • Роман ,,Мамац“, Давид Албахари

Матурски рад је стручни рад који ученик четворогодишњег средњег образовања израђује на изабрану тему уз помоћ наставника – ментора. Уколико ученик завршава трогодишње образовање он израђује завршни рад. Сваки ученик има свог ментора који га води и усмерава кроз израду рада. Ментор га упућује на изворе информација било да су то књиге, стручни часописи, каталози, збирке прописа, препоруке, енциклопедије или др. Поред штампаних издања ученици могу користити и садржаје са интернета. Тачност ових података треба узимати са резервом и уколико је могуће обавезно их проверити. Након прикупљања материјала који ће се користити за израду матурског рада ученик приступа проучавању материјала, прављењу белешки, разради теза, структуирању свог рада, писању и техничкој обради. Наравно, све се ово одвија уз сталне консултације са ментором.

Матурски рад треба да представља складну, јасну, логичку и добро структуирану целину. Мисли треба пажљиво упаковати у реченице, а реченице у пасусе. Пасусе нагласити увлачењем првог реда или додавањем празног простора изнад и испод. Свака реченица у пасусу као и сваки пасус мора се односити на образлагање теме матурског рада. Рад треба писати језиком примереним научноистраживачком раду, односно треба избегавати есејни стил. Није пожељна употреба архаизама, локализама, сленга и сл. Посебну пажњу треба обратити на правопис, интерпункцију и грешке у куцању.

Овде можете преузети: Упутство за матурски рад , Шаблон за матурски рад. и Шаблон за завршни рад.

Уколико вам је потребна помоћ приликом навођења литературе погледајте Како се пише литература?

Ова упутства су намењена свим ученицима завршног разреда, без обзира на предмет из којег су одабрали тему свог матурског рада, али и свима осталима за израду семинарских и других писаних радова.

НАПОМЕНА: Матурске радове куцати обавезно ћирилицом. Уколико користите неку страну (енглески, латински и слично) или неке називе на страним језицима написати их у оригиналу (латиницом), све остало треба да буде на ћирилици.

Најчешће грешке приликом израде реферата, матурских и семинарских радова

Без обзира да ли је реч о изради реферата, семинарских или матурских радова, учениц понављају углавном исте грешке.

Па ипак грешака је јако много и увек се понављају исти пропусти. Приликом прегледања радова оцењујe се и садржај, начин на који је рад написан, али и техничко уређење рада. Након сваке наведене грешке, следи кратко објашњење и упутство за њено “избегавање”.

1. Наслов рада је погрешан, тј. није дословно наведена тема рада.

Теме матурских радова одобрава наставничко веће, а теме реферата предметни наставник. Називи тема се не могу накнадно мењати.

2. Потпуно промашена тема рада или написан рад на неку другу тему, а не на ону која је додељена ученику.

Садржај рада мора да одговара теми. Није дозвољено самоиницијативно мењање теме.

3. Рад не садржи уводни део или рад садржи уводни део али овај део није добро написан.

Уводни део рада је један од обавезних делова.

Увод је први стручни део рада. Обухвата једну до две стране текста. Има за циљ да побуди интересовање читаоца и да га прелиминарно упозна са тематиком која се обрађује у раду. Објашњава организацију рада, шта које поглавље обухвата, зашто је рад тако конципиран и др. Може да садржи и разлоге зашто се ученик определио за конкретну тему и свој став о теми.

4. Рад је у потпуности преузет са интернета, често са само једне интернет стране, прекопиран и без иједне измене. Често су такви радови на ијекавици или на хрватском језику, који ученицима није матерњи.

Ученици треба да напишу свој рад на одређену тему. Прво прикупљају потребан материјал и литературу. Након прикупљања материјала који ће се користити за израду матурског рада ученик приступа проучавању материјала, прављењу белешки, разради теза, структуирању свог рада, писању и техничкој обради. Рад је потребно писати својим речима, на матерњем језику, на основу више различитих извора. Као изворе информација ученици могу користити штампана издања (књиге, стручни часописи, каталози, збирке прописа, препоруке, енциклопедије или др), али и садржаје са интернета.

Приликом преузимања садржаја са интернета посебно треба водити рачуна о веродостојности информација, прилагођавању текста раду (уклапање реченица у текст, уклањање хипервеза из копираног текста, различита форматирања текста итд)

Пре него што искористе одређене информације у раду ученици треба да провере њихову тачност.

5. У раду није наведена коришћена литература (и извори), или није правилно написана или је наведен само један извор, врло често само једна интернет страница, често википедија.

Литература је обавезан део сваког озбиљног рада. Постоје одређена правила на који начин се наводе коришћени извори и литература. Већ је било речи о томе Како се пише литература?. У претходном делу је већ делимично објашњено да је неопходно користити различите изворе, проучавати их и на основу тога написати рад. Понекад је цео садржај написан на основу извора који уопште није наведен у литератури. Због начина на који се уноси садржај на википедији, није добро да то буде једини извор информација. Један од циљева навођења литературе јесте могућност да читалац провери информације наведене у раду. Због тога заиста нема смисла у списку литературе написати:

– “internet” или

– “www.google.com” или

– резултат претраге као нпр.“https://www.google.rs/webhp?source=search_app#hl=sr&sclient=psy-ab&q=maturski&oq=maturski&gs_l=hp.3..0l4.16298.17273.2.17874.7.7.0.0.0.1.131.870.0j7.7.0…0.0…1c.1.9.psy-ab.So5iKQ2jTWY&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45512109,d.Yms&fp=42466acbe5224d06&biw=1280&bih=685

6. Рад уопште не садржи закључак, или закључак није добро написан (само копиран део рада у закључак, набројано неколико теза без конкретног мишљења и закључка и слично)

Закључак је обавезан део и обично се пише на једној страни. Садржи најбитније елементе који су наведени у раду. У њему се износе и запажања до којих је ученик дошао проучавајући дату тему, оцене стања, правци даљег развоја. По правилу закључак не садржи табеле, илустрације, цитате.

7. У раду није наведен садржај, креирани садржај се не поклапа са стварним садржајем рада или није добро технички уређен (није поравнат по обе маргине, није аутоматски креиран, јавља се грешка код аутоматски креираног садржаја “еррор” и слично)

Рад мора да има садржај. Пожељно је да буде креиран аутоматски, а евентуално греше потребно је исправити пре штампе. (Упутство за аутоматско креирање садржаја у wоrd документу је саставни део Упутствo за матурски рад)

8. Изглед и садржај насловне стране није одговарајући.

Постоје одређени стандарди шта треба да садржи насловна страна рада и како технички да буде уређена (за више информација погледати упутство и шаблон за израду матурског рада)

9. Матурски рад написан на латиници, рад делимично написан ћирилицом делимично латиницом, енглеске речи написане ћирилицом …)

Стране речи се пишу у оригиналу, а преостали текст рада ћириличним писмом. Уколико је садржај рада копиран са интернета, могу се користити програми за пребацивање из ћирилице у латиницу или поново прекуцати цео текст. Пре штампе све још једном прегледати и проверити. 🙂

10. Текст није поравнат по обе маргине или ако је поравнат по обе маргине буде превише “развучен”.

Текст треба поравнати по обе маргине (опција justify). Да бисте избегли “развлачење” текста приликом поравнавања по обе маргине потребно је на крају параграфа притиснути само тастер “ENTER”. Проблем настаје ако се на крају параграфа притисне комбинација тастера “SHIFT+ENTER”.

11. “Наместили” сте наслове поглавља да буду на почетку нове странице али се после све “испомерало”, наслови су на средини стране, пуно је празних редова између текста итд. и ви сте то тако одштампали.

Разлог за настанак овог проблема је чињеница да сте на следећу страну прелазили притискањем на тастер “ENTER”. Како вам се десило непријатно изненађење приликом отварања или штампања рада на неком другом рачунару потребно је да правилно формирате нову страницу.

Користите опцију Insert – Break – Page Break и сигурно је да нећете имати оваквих проблема 🙂

12. На крају листа још неких грешака на које треба да обратите пажњу:

 • Убачен део текста који уопште нема везе са темом (Не оцењује се број страна, тако да нема потребе да ово радите 🙂 и додајете текст по принципу “Copy-Paste“)
 • Реченице када се прочитају немају смисла или се не уклапају у остатак текста (опет због копирања, преправљања и чињенице да нисте прочитали и прегледали свој рад)
 • Рад нема структуру, није подељен на наслове и поднаслове (ово је потребно с обзиром да радови садрже више од 10-ак страна текста)
 • Странице нису нумерисане (нумерација страница је обавезна)
 • Нумерисана и прва страна (насловну страну не треба нумерисати)
 • Нумерација страница поравната по левој маргини, па је након коричења остала “невидљива” (поравнати број стране по десној маргини или подесити да буде центрирано)
 • Маргине су превелике или премале (погледати упутство)
 • Програм је аутоматски свако мало слово “и” претворио у велико “И”, а ви сте то тако оставили (искључите ово аутоматско исправљање или испављајте текст сваки пут, али мора бити правилно написано)
 • Величина слова у тексту је превелика. (Величина слова у тексту треба да буде 10 пт, 11 пт или 12 пт, а за наслове и поднаслове може и већа 14 пт, 16 пт,…)
 • Цео текст на једној страни подвучен и подебљан (ружно и непотребно – подебљати само кључне речи или важне делове текста, наслове и поднаслове, а не читаве стране)
 • Речи спојене (између реши обавезно ставити размак спаце, пре знакова интерпукције не треба стављати размак већ након знака интерпукције)
 • Нема заглавља и подножја стране
 • Коришћено јако пуно различитих фонтова
 • Неки наслови осечнени а неки нису (не треба сенчити наслове уопште)
 • Датум у подножју стране – не треба, није ваш рад направљен за један дан, или бар не би требало да буде 🙂
 • Први ред у пасусима уопште није увучен или је увучен са произвољним бројем притисака на тастер спаце (подсетите на који начин се увлачи или извлачи први ред у параграфу, па онда то примените у пракси)
 • Нисте ставили ниједну фусноту у ваш рад или нисте знали како се додају фусноте (Објашњење за фусноте стављање фуснота се налази у упутству за израду матурских радова. Фусноте су неопходне да бисте назначили који делови текста су преузети или написани из одређеног извора, али и када желите да додатно објасните неки појам)

13. Рад је препун правописних и словних грешака.

Прегледајте рад и исправите све уочене правописне и словне грешке. Ако нисте сигурни или не знате како се нешто пише потражите помоћ пријатеља и наставника.

14. Рад сте радили на брзину и у последњем тренутку.

Ово никако не би смело да се деси, али још увек није касно да вам скренем пажњу да се радови не раде у последњи час. Потребно је време да урадите рад, да се консултујете са наставником око израде матурских радова, да наставник рад прегледа и да ви измените евентуалне недостатке ако то наставник буде захтевао.

15. Нисте прегледали коначан изглед рада.

Обавезно прегледајте рад пре штампе, али и после ње. Када предате рад онда је касно за исправљање грешака. Прилико прегледања рада може вам помоћи и овај списак најчешћих грешака.

Уколико у вашем раду нисте уочили ниједан од наведених недостатака онда сте сигурно на добром путу да ваш реферат, матурски или семинарски рад буде успешан.