Висина школарине за ванредне ученике

Преквалификација и доквалификација

ОПШТЕ И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Упис године

4.500 дин

Обнова године

1.500 дин

Испит

1.000 дин

Испит са писменим задатком

1.000 дин

Час консултативне наставе група: од 16 до 30 ученика

150 дин

Час консултативне наставе група: до 15 ученика

200 дин

Матурски испит

3.000 дин

 

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Упис године

4.500 дин

Обнова године

1.500 дин

Испит

1.000 дин

Испит са писменим задатком

1.000 дин

Испит са вежбама

1.000 дин

Испит из практичне наставе

1.000 дин

Час консултативне наставе група: од 16 до 30 ученика

150 дин

Час консултативне наставе група: до 15 ученика

200 дин

Завршни испит

2.500 дин

Матурски испит

3.000 дин