Jako je važno da se i u digitalnom i u realnom svetu pravilno izražavamo i govornim i pisanim putem.

Digitalno pismena osoba primenjuje sva gramatička i pravopisna pravila i ima znanja vezana za digitalni svet.

Pravila unosa teksta

💻 Veliko slovo kucamo tako što držimo pritisnut taster Shift i željeno slovo;

💻 Taster Caps Lock uključujemo kada želimo da sva slova koja kucamo budu velika.

💻 Razmak između reči (spejs, blanko) kucamo pritiskom na taster Space – najduži taster na tastaturi;

💻 Tekst brišemo pritiskom na taster Delete (tekst sa desne strane kursora ili označeni tekst) ili na taster Backspace (tekst sa leve strane kursora);

💻 Znakove koji su prikazani u gornjim uglovima tastera sa brojevima ili znakovima kucamo tako što držimo pritisnut taster Shift;

💻 Za prelazak u novi red – u novi pasus, koristimo taster Enter;

💻 Za uvlačenje novog reda koristimo taster Tab.*

💻 Posle znakova interpunkcije (zareza, tačke, uzvičnika, upitnika, dvotačke…) uvek treba kucati jedan razmak (spejs, blanko). Na primer: Bravo! Odlično si naučio koja je razlika između hardvera i softvera;

💻 Ispred otvorene i iza zatvorene zagrade treba kucati razmak – prvi znak (slovo, broj ili bilo koji drugi znak) u zagradi priljubljen je uz otvorenu zagradu, a poslednji znak – uz zatvorenu zagradu. Na primer: (visina je 160 centimetra);

💻 Ispred otvorenih i iza zatvorenih navodnika treba kucati razmak – prvi znak se ostavlja priljubljen uz otvorene navodnike, a poslednji znak uz zatvorene navodnike. Na primer: „Kragujevac”.

💻 Kosu crtu treba kucati bez razmaka pre i posle nje ako treba da se razdvoje dve reči. Na primer: ko/šta;

💻 Crticu treba kucati bez razmaka pre i posle nje između delova polusloženica: radio-aparat, auto-mehaničar, foto-aparat, aero-miting, ugljen-dioksid, auto-put;

💻 Crticu treba kucati bez razmaka pre i posle nje pri kucanju polusloženica koje sadrže dve reči ili slovo i reč. Na primer: pruga Beograd-Bar, kanal Dunav-Tisa-Dunav, udaljenost je pet-šest kilometara, 80-ih godina prošlog veka, 150-godišnjica, 15-godišnjak;

💻 Crticu treba kucati sa razmakom pre i posle nje kada pri kucanju polusloženica koje sadrže više reči u skladu sa pravopisom. Na primer: trideset dve – trideset tri, još smo dužni – ti oduži, naslov teksta je „Košarka – pravila igre” i slično.

💻 Crta se kuca sa razmakom pre i posle nje između brojeva: Kupi 10 – 15 kilograma krompira. Ivo Andrić (1892 – 1975) je dobio Nobelovu nagradu za književnost.

Činjenica je da mnogi (učenici, nastavnici, roditelji) više koriste pametne telefone u svom svakodnevnom obavljanju poslova, komunikacije, korišćenju i plasiranju informacija. Ipak, upotreba računara nikako nije izgubila svoje važno mesto u istim ovim poslovima. Čak štaviše, neke radnje je nemoguće obaviti na podjednako kvalitetan način.

Jedan od primera je pravljenje, neko bi rekao, najobičnije prezentacije. Ali, kao i u realnom životu u kome kvalitetno funkcionišemo zahvaljujući dogovorenim ili već postavljenim pravilima, tako i u virtuelnom svetu, ako želimo kvalitetne sadržaje, treba poći od osnovnih već definisanih i dokazanih pravila.

Digitalna pismenost (sposobnost pronalaženja, procene, korišćenja, deljenja i stvaranja sadržaja pomoću informacionih tehnologija) se razlikuje od informatičke pismenosti, koja se u ovom slučaju podrazumeva, a nema je dovoljno.

Водич за прављење презентације