Кабинет за историју и географију се састоји из учионице у којој се одвија настава и припремне просторије у којој су наставна средства. Кабинет располаже серијом историјских и географских карата, телевизором, компјутером и цд-овима. Наставна средства покривају све наставне области из оба предмета.
У зависности од заинтересованости ученика, организује се додатна настава из оба предмета. На тим часовима ученици израђују паное, албуме, скице итд. за уређивање самог кабинета.