Будимо у контакту

Средња школа „Свилајнац“
улица Браће Југовића 10
35210 Свилајнац
тел/факс: 035/321-408
ПИБ:101472838
МБ:07349947
JБKJС:01965
Жиро рачун: 840-1133660-65