Ништа не спаја људе тако јако као добра посластица.