Машинска радионица

Наша школа располаже машинском радионицом, у којој се одвија практична настава из машинства и обраде метала, као и вежбе из  машинске групе предмета.

Радионица располаже опремом за ручну обраду метала, опремом за разне врсте заваривања  и машинама за стругање, глодање, брушење, бушење, рендисање и друго.

Радом у радионици ученици стичу почетно знање о машинству, које касније усавршавају у угледним сервисима и бројним предузећима, међу којима су Термоелектрана „Морава“, „Еврометал“, „Панасоник“, „Неша комерц“, „Сербиал“, PM-Tehnik,  „A&D wood”.