У овом кабинету одвијају се лабораторијске вежбе. Ту се практично проверавају стечена теоријска знања. Да ли је то провера Омовог или Амперовог закона или мерења која показују како ради нека електронска компонента или електрично коло, углавном лабораторија је опремљена одговарајућим узорцима и мерним инструментима. Може ту понешто и да се направи или поправи па поред макета и мерних инструмената има и неколико лемних станица.