ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настава 37 недеља 34 недеља 34 недеља 31 недеља
настава у блоку 3 недеље 3 недеље 3 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 3 недеље
укупно недеља 39 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: петак, 31. мај 2024.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред: субота, 1. јун 2024

Припрема за полагање матурског испита: од 3. јуна до 7. јуна

Пријављивање матурског испита: понедељак, 3. јун 2024. 8.00-13.00 у секретаријату Школе

Писмени испит из српског језика: понедељак, 10. јун 2024. у 9 сати.

Израда матурског практичног рада: уторак, 11. јун 2024.

Израда теста стручно-теоријских знања: среда, 12.јун у 10 сати

Подела диплома: понедељак, 17. јун 2024.