ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настава 33 недеље
настава у блоку 1 недеља
ваннаставне активности 2 недеље
матурски испит 3
укупно недеља 39

Блок настава за ученике 3. и 4. разреда реализоваће се континуирано током године.

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: 30. мај 2023.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  31. мај 2023.

Пријављивање матурског испита: 1. јун 2023. 8.00-13.00 у секретаријату Школе

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника

Писмени испит из српског језика: понедељак, 5. јун 2023. у 9 сати.

Израда матурског практичног рада уторак, 6. јун 2023.

Одбрана практичног рада: од 7. јуна до 12. јуна 2023.

Усмени испит из изборног предмета: од 13. јуна до 15. јунa 2023.

Подела диплома: 16. јун 2023.

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настава 37 недеља 34 недеља 34 недеља 31 недеља
настава у блоку 3 недеље 3 недеље 3 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 3 недеље
укупно недеља 39 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 1., 2. и 3. разреда: 22. јун 2023.

Подела сведочанстава за ученике 1., 2. и 3. разреда: 28. јун 2023.