ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настава 36 недеља 33 недеље
настава у блоку 1 недеља 1 недеља
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље
матурски испит 3
укупно недеља 39 39

Блок настава за ученике 3. и 4. разреда реализоваће се континуирано током године.

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: 3. јун 2022.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  4. јун 2022.

Пријављивање матурског испита: 6. јун 2022. 8.00-13.00 у секретаријату Школе

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника

Писмени испит из српског језика: 7. јун 2022.

Израда матурског практичног рада 8. јун 2022.

Одбрана практичног рада: од 9. јуна до 13. јуна 2022.

Усмени испит из изборног предмета: од 14. јуна до 16. јунa 2022.

Подела диплома: 17. јун 2021.

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 24. јун 2022.

Подела сведочанстава за ученике 3. разреда: 28. јун 2022.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настава 37 недеља 34 недеља 34 недеља 31 недеља
настава у блоку 3 недеље 3 недеље 3 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 3 недеље
укупно недеља 39 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 1. и 2. разреда: 24. јун 2022.

Подела сведочанстава за ученике 1.и 2. разреда: 28. јун 2022.