gruppo_studenti

У складу са Законом о високом образовању, студентима се препоручује упис на акредитоване студијске програме и зато су у публикацију укључени само подаци о програмима акредитованим до датума њеног објављивања. Информација о свим установама и студијским програмима који се налазе у поступку акредитације може се наћи на сајту Комисије: www.kapk.org. Све акредитационе одлуке које комисија накнадно донесе биће доступне на сајту, тако да ће будући студенти пре уписа моћи да провере да ли је неки од студијских програма који их интересује а није обухваћен публикацијом накнадно акредитован.

МАПА СТУДИРАЊА

Високо образовање може бити академско и струковно. Циљ струковних студија јесте стицање знања и вештина које се примењују у пракси, док академске студије, осим за практичан рад, оспособљавају студенте и да допринесу научном и технолошком развоју.
Академско образовање се може стећи на универзитету (који се састоји из више факултета или уметничких академија), док се струковно образовање стиче на високој школи струковних студија.
Обе врсте високог образовања одвијају се у пет области:

 • природно-математичке науке,
 • друштвено-хуманистичке науке,
 • медицинске науке,
 • техничко-технолошке науке,
 • уметност

Академски студијски програм оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа. Струковни студијски програм оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.

mapa_studiranja

Академске студије организују се и изводе као:

 1. основне академске студије, које трају три до четири године, и чијим се завршетком стиче од 180 до 240 ЕСПБ бодова. Студент који заврши основне академске студије, остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова, стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области. Студент који заврши основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова, стиче стручни назив „дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области.
 2. дипломске академске студије, које трају једну до две године, и чијим се завршетком стиче од 60 до 120 ЕСПБ бодова (укупно 300 ЕСПБ). Друга година дипломских академских студија припадају заправо мастер академским студијама. Студент који заврши дипломске академске студије стиче академски назив „мастер“ са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.
 3. специјалистичке академске студије, које трају најмање годину дана, и чијим се завршетком стиче најмање 60 ЕСПБ бодова (укупно 360 ЕСПБ). Студент који заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив „специјалиста“ са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.
 4. докторске академске студије, које трају најмање три године, и чијим се завршетком стиче најмање 180 ЕСПБ бодова укупно 480 ЕСПБ). Студент који заврши докторске академске студије трећег степена стиче научни назив „доктор наука“ са назнаком области.

 

Академски студијски програми из медицинских наука организују се интегрисано у оквиру основних и дипломских академских студија, тако да се њиховим завршетком стиче 360 ЕСПБ бодова. Студент који заврши интегрисане основне и мастер академске студије из медицинских наука стиче академски назив „доктор медицине“, „доктор стоматологије“; и сл.

Струковне студије организују се и изводе као:

 1. основне струковне студије, које трају три године, и чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова. Студент који заврши основне струковне студије стиче стручни назив са назнаком звања првог степена струковних студија из одговарајуће области.
 2. специјалистичке струковне студије, које трају најмање годину дана, и чијим се завршетком стиче најмање 60 ЕСПБ бодова. Студент који заврши специјалистичке струковне студије стиче стручни назив „специјалиста“ са назнаком звања другог степена струковних студија из одговарајуће области.

 

Корисни линкови: