У  школи постоје два кабинета за рачунарство и информатику. Кабинети су опремљени савременим рачунарима, штампачима, скенером и пројектором. Сви рачунари у кабинетима су повезани у јединствену рачунарску мрежу и имају приступ интернету. Ради се по принципу – један ученик један рачунар, што све заједно омогућава завидан ниво информатичког образовања ученика.

Школа такође поседује и две бежични мреже (mts WiFi и Srednja skola).

Све у свему, трудимо се да идемо у корак са временом, да пратимо нове технологије и да нам ученици, што је у данашње време битно, буду информатички писмени.