OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ 

1. разред 2. разред 3. разред
разредно-часовна наства 35 недеља 35 недеља 31 недеља
настава у блоку 2 недеље 2 недеље 3 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит
укупно недеља 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: петак, 31. мај 2024.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред: субота, 1. јун 2024.

Пријављивање матурског испита: понедељак, 3. јун 2024. 8.00-13.00 у секретаријату Школе

Припрема за израду завршног рада: од 3. јуна до 7. јуна 2024.

Израда и одбрана практичног рада: од 10. јуна до 14. јуна 2024.

Подела диплома: понедељак, 17. јун 2024.

 

OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР

1. разред   2. разред  3. разред
Разредно-часовна настава 37 25 10
Менторски рад (настава у блоку, пракса) 12 24
Обавезне ваннаставне активности 2 2 2
Завршни испит 3
Укупно радних недеља 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: петак, 31. мај 2024.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред: субота, 1. јун 2024.

Пријављивање матурског испита: понедељак, 3. јун 2024. 8.00-13.00 у секретаријату Школе

Припрема за израду завршног рада: од 3. јуна до 7. јуна 2024.

Израда и одбрана практичног рада: од 10. јуна до 14. јуна 2024.

Подела диплома: понедељак, 17. јун 2024.