OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ И ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР

1. разред
разредно-часовна наства 37 недеља
настава у блоку
ваннаставне активности 2 недеље
матурски испит
укупно недеља 39

Завршетак наставе за ученике 1. и 2. разреда: 21. јун 2019.

Подела сведочанстава за ученике  1. разреда: 28. јун 2019.