OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ 

1. разред 2. разред 3. разред
разредно-часовна наства 35 недеља 35 недеља 31 недеља
настава у блоку 2 недеље 2 недеље 3 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит
укупно недеља 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: уторак 30. мај 2023.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред: среда 31. мај 2023.

Пријављивање матурског испита: 1. јун 2023. 8.00-13.00 у секретаријату Школе

Припрема за израду завршног рада: од 2. јуна до 6. јуна 2023.

Израда и одбрана практичног рада: од 7. јуна до 13. јуна 2023.

Подела диплома: петак 16. јуна 2023.

Завршетак наставе за ученике 1. и 2.  разреда: уторак 20. јун 2023.

Подела сведочанстава за ученике 1. и 2.  разреда: 28. јун 2023.

OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР

1. разред   2. разред  3. разред
Разредно-часовна настава 37 25 10
Менторски рад (настава у блоку, пракса) 12 24
Обавезне ваннаставне активности 2 2 2
Завршни испит 3
Укупно радних недеља 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: уторак 30. мај 2023.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред: среда 31. мај 2023.

Пријављивање матурског испита: 1. јун 2023. 8.00-13.00 у секретаријату Школе

Припрема за израду завршног рада: од 2. јуна до 6. јуна 2023.

Израда и одбрана практичног рада: од 7. јуна до 13. јуна 2023.

Подела диплома: петак 16. јуна 2023.

Завршетак наставе за ученике 1. и 2.  разреда: уторак 20. јун 2023.

Подела сведочанстава за ученике 1. и 2.  разреда: 28. јун 2023.