OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ 

1. разред 2. разред 3. разред
разредно-часовна наства 35 недеља 35 недеља 31 недеља
настава у блоку 2 недеље 2 недеље 3 недеље
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит
укупно недеља 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 1. јун 2021.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред:  2. јун 2021.

Пријављивање завршног испита: 2. јун 2021.

Припрема за израду завршног рада: од 2. јуна до 4. јуна 2021.

Израда и одбрана практичног рада: од 7. до 14. јуна 2021.

Подела диплома: 15. јун 2021.

Завршетак наставе за ученике  1. и 2.  разреда: 22. јун 2021.

Подела сведочанстава за ученике  1, и 2.  разреда: 28. јун 2021

 

OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР

1. разред   2. разред  3. разред
Разредно-часовна настава 37 25 10
Менторски рад (настава у блоку, пракса) 12 24
Обавезне ваннаставне активности 2 2 2
Завршни испит 3
Укупно радних недеља 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 1. јун 2021.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред:  2. јун 2021.

Пријављивање завршног испита: 2. јун 2021.

Припрема за израду завршног рада: од 2. јуна до 4. јуна 2021.

Израда и одбрана практичног рада: од 7. до 14. јуна 2021.

Подела диплома: 15. јун 2021.

Завршетак наставе за ученике  1. и 2.  разреда: 22. јун 2021.

Подела сведочанстава за ученике  1, и 2.  разреда: 28. јун 2021