Стручно веће за српски језик и књижевности, стране језике
Александра Ацић - професор српског језика и књижевности
Лидија Бојчовска - професор српског језика и књижевности
Верица Петровић - професор енглеског језика
Снежана Којадиновић - професор француског и латинског језика
Ђурђија Брзановић - професор српског језика и књижевности
Ивана Мезић - професор енглеског језика
Стручно веће за математику, рачунарство и информатику
Ана Рашић - професор математике
Зоран Милошевић -професор рачунарства и информатике
Милка Шевић - професор математике
Снежана Тодоровић - професор математике
Стручно веће природних наука
Бојана Богићевић - професор физика
Валерија Васић - професор хемије
Наташа Наранчић - професор биологије
Стручно веће друштвених наука
Александра Миладиновић - професор психологије
Предраг Павићевић - професор привредног и уставног права
Бранислав Јевремовић - професор социологије и филозофије
Сузана Јованов – професор географије
Ивица Васић - професор историје
Милена Миланковић - професор социологије
Стручно веће електротехничке групе предмета
Горан Станојевић - професор електротехничке групе предмета
Никола Младеновић - професор електротехничке групе предмета
Зоран Миленковић - професор електротехничке групе предмета
Ратомир Савић - професор електротехничке групе предмета
Јелена Савић - професор електротехничке групе предмета
Никола Кецман - професор електротехничке групе предмета
Стручно веће за области предмета физичко, музичко, ликовно
Анђела Мицић - професор ликовне културе
Анђела Мицић - професор ликовне културе
Далиборка Митровић - професор физичког васпитања
Дејан Никодијевић - професор физичког васпитања
Срђан Бакић - професор музичке културе
Стручно веће машинске групе предмета
Гордана Марковић - професор машинске групе предмета
Милица Росић - наставник практичне наставе
Живомир Радосављевић - професор машинске групе предмета
Зоран Милић - професор машинске групе предмета
Милан Богдановић - професор машинске групе предмета
Стручно веће угоститељско-туристичке групе предмета
Зоран Васић - наставник куварства
Јадранка Андрејић - наставник практичне наставе
Невена Ђиновић - професор економске групе предмета
Предраг Пантић - наставник куварства