Стручно веће за српски језик и књижевности, стране језике
Александра Ацић - професорка српског језика и књижевности
Лидија Бојчовска - професорка српског језика и књижевности
Верица Петровић - професорка енглеског језика
Марина Рајичевић - професорка српског језика и књижевности
Ђурђија Старинац - професорка српског језика и књижевности
Снежана Којадиновић - професорка француског и латинског језика
Ивана Мезић - професорка енглеског језика
Стручно веће за математику, рачунарство и информатику
Ана Рашић - професорка математике
Зоран Милошевић - професор рачунарства и информатике
Милка Шевић - професорка математике
Стручно веће природних наука
Бојана Богићевић - професорка физикe
Валерија Васић - професорка хемије
Наташа Наранчић - професорка биологије
Стручно веће друштвених наука
Емина Ловре - професорка психологије
Сузана Јованов – професор географије
Ивица Васић - професор историје
Лазар Радић - професор верске наставе
Милена Миланковић - професор социологије
Предраг Павићевић - професор привредног и уставног права
Стручно веће електротехничке групе предмета
Горан Станојевић - професор електротехничке групе предмета
Никола Младеновић - професор електротехничке групе предмета
Драгиша Живадиновић - професор електротехничке групе предмета
Ратомир Савић - професор електротехничке групе предмета
Јелена Савић - професорка електротехничке групе предмета
Никола Кецман - професор електротехничке групе предмета
Стручно веће за области предмета физичко, музичко, ликовно
Виолета Гвоздић - професорка ликовне културе
Далиборка Митровић - професорка физичког васпитања
Дејан Никодијевић - професор физичког васпитања
Срђан Бакић - професор музичке културе
Стручно веће машинске групе предмета
Гордана Марковић - професорка машинске групе предмета
Татјана Гавриловић - наставник практичне наставе
Татјана Гавриловић - наставница практичне наставе
Зоран Милић - професор машинске групе предмета
Ненад Миловановић - наставник практичне наставе
Марко Миленковић - професор машинксе групе предмета
Милан Богдановић - професор машинске групе предмета
Стручно веће угоститељско-туристичке групе предмета
Јадранка Андрејић - наставница практичне наставе
Невена Ђиновић - професорка економске групе предмета