Наставни кадар
Ирена Микарић - професор српског језика и књижевности
Александра Николић - професор српског језика и књижевности
Лидија Бојчовска - професор српског језика и књижевности
Срђан Бакић - професор музичке културе
Виолета Илић - професор ликовне културе
Зоран Милошевић -професор рачунарства и информатике
Ана Рашић - професор математике
Милка Шевић - професор математике
Снежана Тодоровић - професор математике
Марија Јевремовић - професор хемије
Сузана Јованов – професор географије
Наташа Наранчић - професор биологије
Ратомир Савић - професор физике
Ивица Васић - професор историје
Александра Миладиновић - професор психологије
Бранислав Јевремовић - професор социологије и филозофије
Предраг Павићевић - професор привредног и уставног права
Александар Митровић - професор верске наставе
Снежана Којадиновић - професор француског језика
Верица Петровић - професор енглеског језика
Мезић Ивана - професор енглеског језика
Златко Јовановић - професор физичког васпитања
Далиборка Митровић - професор физичког васпитања
Невена Ђиновић - професор економске групе предмета
Јелена Савић - професор електротехничке групе предмета
Никола Кецман - професор електротехничке групе предмета
Никола Младеновић - професор електротехничке групе предмета
Валерија Васић - професор хемије
Јадранка Андрејић - наставник практичне наставе
Зоран Васић - наставник куварства
Предраг Пантић - наставник куварства
Гордана Марковић - професор машинске групе предмета
Живомир Радосављевић - професор машинске групе предмета
Милан Богдановић - професор машинске групе предмета
Милица Росић - наставник практичне наставе