СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ“ У СВИЛАЈНЦУ РАСПИСУЈЕ
КОНКУРС
ЗА УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

ГИМНАЗИЈА
ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
PMSV SB 4R03S  • ОПШТИ СМЕР – 30 УЧЕНИКА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

PMSV SB 4E26SТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ДУАЛНО – 30 УЧЕНИКA

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

PMSV SB 3D22S БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ  – 15 УЧЕНИКА 
PMSV SB 3D23S ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР – ДУАЛНО – 15 УЧЕНИКА

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
PMSV SB 3K13SПОСЛАСТИЧАР– 15 УЧЕНИКА
*НОВО  PMSV SB 3K06SТРГОВАЦ – 15 УЧЕНИКА

 • Завршни испит из српског језика обавиће се 23.јуна од 9,00 до 11,00 сати, завршни испит из математике обавиће се 24.јуна, а 25.јуна комбиновани тест, од 9,00 до 11,00 сати у матичној основној школи
 • Објављивање коначних резултата завршног испита 2.јула од 8,00 сати
 • Подношење пријава са жељама у које средње школе и у које образовне профиле желе да се упишу 3. и 4. јула од 8,00 до 15,00 сати
 • Ученици који су распоређени (примљени у средњу школу) подносе оригинална документа за упис у средњу школу у коју су распоређени 12. и 13. јула од 08,00 до 15,00 сати.
 • Нераспоређени ученици уписују се у средње школе које имају слободних места 16.јула од 08,00 до 15,00 сати.

Кандидати који су распоређени у школу и смер гимназије, односно образовни профил, упис могу да обаве на следећи начин:

1) коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, у складу са прописима о заштити података о личности или
2) непосредно у школи, када подносе следећа документа:

1. пријаву за упис,
2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
3. уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу.За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим Конкурсом није потребно подносити уверење о испуњавању здравствених услова

РЕДОСЛЕД КАНДИДАТА УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕМА УКУПНОМ БРОЈУ БОДОВА ДОБИЈЕНИХ НА ОСНОВУ ОПШТЕГ УСПЕХА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, УСПЕХА ПОСТИГНУТОГ НА ТАКМИЧЕЊИМА И УСПЕХА ПОСТИГНУТОГ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ.

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ (сајт Министарства просвете,науке и технолошког развоја)

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
Коначни табеларни приказ Конкурса за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину

Драги осмаци,

Пред вама је веома важна одлука. Куда после завршене средње школе? Коју средњу школу уписати? Избор је велики. Неки од вас су већ одлучили, а неки још увек размишљају о томе, разговарају са својим родитељима, наставницима, другарима. Можда је стручна школа прави избор, а можда је то ипак гимназија. Било да желите да упишете стручну школу или гимназију, Средња школа Свилајнац је права школа за вас!

Средња школа Свилајнац је школа мешовитог типа и нуди вам занимљив избор образовних профила:

 1. ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ СМЕР;
 2. ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ;
 3. МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА (ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР; БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ);
 4. ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО (НОВО! ТРГОВАЦ; ПОСЛАСТИЧАР).


Овај кратки водич описаће вам сваки образовни профил, појединачно.

ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ ТИП

Гимназија је општеобразовна школа, која припрема ученике за даље школовање, за факултете. У нашој Школи постоји општи смер гимназије и након завршеног овог смера, могуће је уписати било који жељени факултет. Општи смер гимназије не занемарује и подједнако вреднује и природне и друштвене науке, омогућава ученицима да стекну трајна теоријско-практична знања из свих научних дисциплина. Као осмаци петнаестогодишњаци још увек нисте сигурни који би факултет био ваш прави избор. У гимназији општег смера имате прилике да подједнако изучавате и природне и друштвене науке, те да кроз четворогодишње средњошколско образовање, сазревајући, размислите о томе које вас науке највише интересују и којом професијом бисте волели да се бавите. После завршене гимназије можете студирати било које научне дисциплине: језике, књижевност, математику, физику, хемију, биологију, географију, историју, уметност… После завршене школе можете уписати било који факултет: медицински, економски, правни, електротехнички, филозофски, филолошки, природно-математички, фармацеутски, стоматолошки, архитектонски, грађевински…

Професори наше Школе труде се да на прилагођен начин приближе ученицима обимно гимназијско градиво. Иако међу ученицима влада мишљење да је гимназија средња школа само за највредније ученике, свезналице, одликаше, то ипак није тако. Обимно гимназијско градиво се не буба, већ се усваја логичким размишљањем, креативношћу, и наставника и ученика. У школи се организује допунска настава за оне ученике који имају проблема са неким предметом, као и додатна настава за ученике који показују шира интересовања за неки предмет. Професори гимназије су ту да вам олакшају учење, да вас науче да учите, да пробуде вашу креативност, да вас припреме за даље школовање. Осим тога, професори су пуни разумевања за ученике и њихове проблеме у учењу, у породици и школи.

Од ученика се не очекује да бубају, већ да размишљају, истражују, самостално, закључују, активно учествују у настави. Занимљиви и креативни часови омогућују ученицима да лакше памте градиво, постигну добре оцене. Ученици могу да се укључе у рад неке секције: биолошке, литерарне, рецитаторско-драмске, спортске… Ученици могу и сами да предлажу, развијају и воде различите пројекте, често и у сарадњи са Канцеларијом за младе у Свилајнцу, Црвеним крстом, Цeнтром за културу. У школи се често организују хуманитарне акције, концерти и свирке, приредбе, рецитали, друштвено-корисне активности.

Ученици гимназије остварују изузетне резултате на окружним и републичким такмичењима из свих предмета. Ученици завршних разреда који освоје неку од републичких награда делимично или потпуно се ослобађају полагања пријемног испита на факултетима. Велики број наших ученика је до сада освојио престижне републичке награде из физике, хемије, српског језика, биологије, историје, енглеског језика… Ученици, освајачи републичких награда , такође су и носиоци престижне Доситејеве награде, коју додељује Министарство просвете Републике Србије.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ)

У школској 2021/22. Средња школа „Свилајнац“ уписује другу генерацију будућих ТЕХНИЧАРА МЕХАТРОНИКЕ.  Мехатроника је интердисциплинарно подручје које повезује знања из електронике, машинства и рачунарства. Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и добро обучени стручњаци будућности, тражени на тржишту рада, како код нас, тако и у свету. Техничар мехатронике је један од млађих смерова у оквиру подручја рада електротехника, који у оквиру једног образовног профила обједињује знања из више области: електротехнике, машинства, програмирања, аутоматике, роботике и информационих технологија. Из тог разлога, смер Техничар мехатронике спада у ред оних образовних профила који ученицима по успешном завршетку средње школе осигуравају успешан рад у струци, јер је велика потражња за стручњацима из ове области у фабрикама које раде на територији Свилајнца, и у новоотвореним фирмама, на чији захтев се и отвара ово одељење. Техничари мехатронике ће се као универзални техничари врло лако запошљавати у свим областима делатности где електротехника има примену: аутомобилска индустрија,  авио компаније, телевизијски студији, хемијска индустрија,  област медицине (израда пејсмејкера, апарата за ултразвук, зуботехника…), мерења, контроле и кибернетика, електропривреда, електроиндустрија, машинска индустрија, телекомуникација, роботика, као и у свим областима делатности где електротехника има примену у трговачким и услужним делатностима. Овај образовни профил је једнако атрактиван и за девојчице, и за дечаке.

Ученици током четири године стичу знања у Школи, али будући да је реч о дуалном профилу, практична настава ће се одвијати у компанијама на подручју Свилајнца које су заинтересоване за овај кадар: Panasonic Lighting Devices Serbia DOO, домаћи „Alfa Technics“ и још три компаније из области електронике које почињу са радом у Свилајнцу и то: HDT D&P – Hoover Dam Technology Development & Production d.o.o. (Немачка), А2000 Industrie-Elektronik GmbH (Немачка), италијански Ariston – S.H.E. Superior Heating Elements d.o.o.

 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА (ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР; БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ)


Дечаци осмаци, уколико се још увек нисте определили за средњу школу, а желите да стекнете теоријско-практична знања и вештине за послове индустријског механичара и бравара-заваривача, онда су ови образовни профили прави избор за вас. Школовање за оба профила траје три године, а олакшавајућа околност је да нема ограничења броја поена при упису на ова два профила.

Тежиште образовања за ове образовне профиле је на развијању стручних компетенција и значајном повећању удела практичних фаза учења, пре свега у предузећима. Образовни процес ће се реализовати по кооперативном моделу који карактерише интензивна сарадња школе и комапанија. На овај начин се у наш образовни систем уводе елементи дуалног образовања. Веће присуство праксе, у адекватним просторима за њену реализацију и уз надзор и праћење од стране компетентних ментора, треба да мотивише ученике за избор ових занимања приликом уписа у средњу школу.

Индустријски механичар по завршетку школовања, имаће знања и вештине да:

 • Обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина;
 • Прати рад индустријских машина;
 • Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина.

Бравар-заваривач ће по завршетку школовања стећи следеће стручне компетенције:

 • Планирање, припрема и организовање браварских и заваривачких радова;
 • Израда делова металних конструкција механичком обрадом;
 • Спајање делова металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима;
 • Израда и монтирање металне конструкције и процесне опреме;
 • Контрола квалитета браварских радова према прописима и нормативима;
 • Заваривање поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања;
 • Заваривање поступком гасног заваривања;
 • Спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем;
 • Контрола квалитета рада при заваривању;
 • Очување здравља, околине, и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.

Ученици на практичној настави стичу практична знања. За индустријске механичаре практична настава у првом разреду се одвија у школској машинској радионици. Образовање на радном месту почиње од другог разреда школовања, када ђаци одлазе на праксу у компаније. Ученици који се школују за индустријског механичара имаће практичну наставу у предузећу у континуитету од по неколико месеци, и то у другом разреду три месеца, а у трећем два пута по три месеца у блоку. За браваре-завариваче практична настава у првом разреду се одвија у школској машинској радионици. У другом разреду практична настава се одвија два дана недељно, а у трећем три дана недељно. Ученици на праксу одлазе у ТЕ „Морава“.

По завршетку ова два смера велика је могућност запослења у иностранству, јер су стечене дипломе признате и ван граница наше земље. Ученици који заврше ове смерове могу водити самостална предузећа. Уколико желите да наставите школовање, можете студирати на бројним вишим и високим школама струковних студија, похађати једногодишњу специјализацију. Поред доквалификације, могућа је и преквалификација у неко друго сродно звање уз полагање малог број додатних испита.

Уколико желите добро друштво, професоре које ћете разумети и који ће разумети вас, уколико желите да средњу школу памтите као најлепши период у свом животу, онда је Средња школа „Свилајнац прави избор за вас!

ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО (НОВО! ТРГОВАЦ; ПОСЛАСТИЧАР)

У школској 2021/22. Средња школа „Свилајнац“ уписује прву генерацију будућих ТРГОВАЦА.

Занимање трговац представља III степен образовања, тј. образовање траје 3 године. Oсновна делатност трговине је промет робе и услуга. Школа пружа стручна знања, омогућава извођење наставе у савремено опремљеним кабинетима и продавницама, организује посете сајмовима и познатим трговинским центрима.

У овом образовном профилу теоријска настава се у првом разреду изводи  четири дана у недељи, а у току једног дана организује се практична настава у малопродајним објектима свих врста трговинских радњи.

У другом и трећем разреду  теоријска настава се изводи три дана у недељи, а два данa се организује практична настава у малопродајним објектима свих врста трговинских радњи (обуће, конфекције , електроопреме, прехрамбене робе, техничке робе, аутомобила, пољопривредних машина и алата).

Од особина које красе једног компетентног трговца могу се издвојити: тачност, уредност, толеранција, педантност, љубазност, комуникативност, стрпљивост и смисао за естетику.

Након завршетка школовања, трговци могу наћи запослење у трговинама на велико и на мало, тј. у велепродаји и малопродаји, у продавницама и маркетима на радном месту продавца, касира, пакера, аранжера, декоратера, слагача робе, магационера и др. Увек ће бити у предности у односу на остала занимања која се баве трговином по квалитету свог знања и стеченим вештинама које могу да се добију само образовањем за трговца.

Трговци се током школовања или касније додатно специјализују за продају различите робе. Када се појави неки нови производ на тржишту, онда обично произвођач организује курсеве или презентације на којима трговце укратко упознају са руковањем, својствима и иновацијама у производу.

Успешни трговци могу напредовати на руководеће положаје, нпр. на место шефа продаје или набавке или пословође.

АКО…

 • те привлачи динамичан и креативан посао са људима
 • си комунитиван, љубазан и одговоран
 • желиш да отвориш своју продавницу или наставиш започети трговински посао
 • желиш да наставиш школовање на одговарајућим високим струковним студијама,

НЕМОЈ ИМАТИ ДИЛЕМУ!

По завршетку школовања трговац обавља послове везане за промет робе и услуга. Он је оспособљен да врши следеће активности:

 • Познаје и придржава се начела стандарда квалитета;
 • Самостално израђује калкулацију цене трговинске робе; познаје декларацију, марку производа, амбалажу, паковање, складиштење и транспорт робе;
 • Познаје састав, хранљиве вредности и начине конзервисања прехрамбених производа, намирница биљног и животиљског порекла и пића;
 • Стиче вештине из области рачунарских система и рачунарских комуникација;
 • Стиче личне и друштвене квалификације;
 • Овладава техником непосредне продаје робе, начином плаћања, благајничком документацијом, снабдевања продавнице робом, формирања малопродајних цена, пословном кореспондецијом.

Школовање за ПОСЛАСТИЧАРА траје три године. Ако уживате да дуго времена проводите у кухињи, смишљајући најбољи рецепт да бисте изненадили себи драге особе, а притом вам то не представља никакав терет – онда сте на правом месту. Уколико су, поред тога, ти рецепти више окренути ка прављењу слатке хране, онда је посао посластичара упаво прави посао за вас.

Занимање посластичара је у последње време достигло веома висок ниво професионалности, како у нашој земљи, тако и у иностранству. Овај позив представља праву уметност и да бисте успели у њему потребна вам је велика упорност, огромна енергија, а што је најважније добра и квалитетна едукација. Самим тим што је за овај посао потребна целокупна усредсређеност, специфичност је и у сазнању, како и на који начин квалитетно усавршити своје знање. Јер, прављење божанствених посластица засигурно пружа посебан осећај, посебно ако на тај начин још можете и да пружите неко посебно задовољство и ужитак другима. Ово су врхунска достигнућа сваке домаће или угоститељске кухиње.

Наши професори су отворени за сарадњу и подржавају сваки облик ваше креативности, гледајући да је усмере у правом смеру.  Све квалитете наше школе можете упознати кроз ваше трогодишње школовање и постати стручњаци у свом послу.

Бодови за упис - Конкурс 2020/2021.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип  30  83.02
 Техничар мехатронике  30  71.96
 Бравар – заваривач  15  53.86
 Индустријски механичар
 15  40.83
 Конобар  15  43.65
 Посластичар  15  51.28

Бодови за упис - Конкурс 2019/2020.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип  30  88.25
 Eлектротехничар електронике  30  56.46
 Бравар – заваривач  15  56.26
 Индустријски механичар  15  47.29
 Кувар  15  47.14
 Посластичар  15  37.04

Бодови за упис - Конкурс 2018/2019.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип  30  83.09
 Eлектротехничар електронике  30  75.91
 Бравар – заваривач  15  44.22
 Индустријски механичар  15  54.93
 Кувар  15  59.10
 Конобар  15  35.01

Бодови за упис - Конкурс 2017/2018.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип  30  93.17
 Eлектротехничар електронике  30  74.58
 Бравар – заваривач  15  49.67
 Индустријски механичар  15  48.19
 Кувар  15  47.84
 Конобар  15  44.84

Бодови за упис - Конкурс 2016/2017.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип  30  90.87
 Eлектротехничар електронике  30  76.88
 Аутомеханичар  15  42.21
 Механичар грејне и расхладне технике  15  43.90
 Кувар  15  56.28
 Конобар  15  39.44

Бодови за упис - Конкурс 2015/2016.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип
 30  90.69
 Аутомеханичар  15  51.93
 Механичар грејне и расхладне технике
 15  49.97
 Економски техничар
 30  82.02
 Кувар  15  54.71
 Конобар  15  37.29

Бодови за упис - Конкурс 2014/2015.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип
 30  80.24
 Аутомеханичар  15  37.72
 Механичар грејне и расхладне технике  15  47.68
 Економски техничар  30  73.08
 Кувар  15  52.96
 Конобар  15  33.48

Упис редовних ученика
Упис ученика у 1. разред

За упис у први разред школске 2021/2022. године могу да конкуришу кандидати који су стекли основно образовање и васпитање, укључујући и обављен завршни испит, а који нису старији од 17 година тј. рођени су после 31. августа 2004. године.
Кандидати кој су старији од 17 година могу да се упишу искључиво у својству ванредног ученика.

Неопходна документа за упис

Ученици који се уписују у I разред подносе следећа документа:

 • Пријаву за упис ученика у средњу школу,
 • Уверење о положеном завршном испиту и оргинално сведочанство о завршеној основној школи,
 • Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује.

Упис ученика у 2, 3. и 4. разред

Ученици који се уписују у 2, 3. и 4. разред подносе следећа документа:

 •  Пријаву за упис ученика у средњу школу
 •  Сведочанство о завршеним претходним разредима,
 •  Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује /уверење које је ученик поднео на упис у 1. разред/.

Упис ванредних ученика

Ванредни ученици који се уписују у 1. разред подносе следећа документа:

 •  Пријаву за упис ученика у средњу школу,
 •  Уверење о положеном завршном испиту и оргинално сведочанство о завршеној основној школи,
 •  Извод из матичне књиге рођених,
 •  Фотокопија личне карте,
 •  Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује.
 •  Потврду о уплаћеној школарини.

Ванредни ученици који се уписују у 2,3. и 4. разред или који се уписују на програм преквалификације, доквалификације или специјализације подносе следећа документа:

 •  Пријаву за упис ученика у средњу школу,
 •  Сведочанства о завршеним претходним разредима,
 •  Диплому о завршеном средњем образовању (за оне кандидате који се уписују на преквалификацију, доквалификацију или специјализацију),
 •  Уверење о радном искуству (за кандидате који уписују специјализацију),
 •  Извод из матичне књиге рођених,
 •  Фотокопија личне карте,
 •  Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује.
 •  Потврду о уплаћеној школарини.