ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ ТИП

 

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настaва 37 недеља 37 недеља 37 недеља 33 недеље
настава у блоку
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 4
укупно недеља 39 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: петак 24. мај 2024.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред: субота 25. мај 2024.

Пријављивање матурског испита: понедељак 27. мај 2024. 8.00-13.00 у секретаријату Школе

Припрема за полагање матурског испита: од 27. маја до 29.маја

Писмени испит из српског језика: понедељак, 3. јун 2024. у 9.00

Писмени испит из страног језика или математике: уторак, 4. јун 2024. у 9.00

Одбрана матурског рада: од 5. јуна до 14. јуна 2024. према следећем распореду:

Биологија: среда, 5.6. у 10.00

Ликовна култура: среда, 5.6. у 10.00

Енглески: среда, 5.6. у 12.00

Социологија: среда, 5.6. у 13.15

Математика: четвртак, 6.6. у 9.00

Психологија: четвртак, 6.6. у 10.00

Географија: четвртак, 6.6. у 11.00

Латински језик: четвртак, 6.6. у 11.40

Рачунарство и информатика: петак, 7.6. у 8.00

Историја: уторак, 11.6. у 9.00

Музичка култура: среда 12.6. у 9.00

 

Подела диплома: петак, 17. јун 2024.