ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ ТИП

 

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настaва 37 недеља 37 недеља 37 недеља 32 недеље
настава у блоку 1 недеља
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 4
укупно недеља 39 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: 25. мај 2021.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  27. мај  2021.

Пријављивање матурског испита: 27. мај 2021.

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника

Писмени испит из српског језика: 28. мај 2021.

Писмени испит из страног језика или математике: 31. мај 2021.

Одбрана матурског  рада: од 1. јуна до 11. јуна 2021.

Распоред одбрана матурских радова

  • Географија – 1.6.2021. у 8:00
  • Енглески језик – 2.6.2021. у 11:15
  • Биологија – 3.6.2021. у 10:30
  • Историја – 4.6.2021. у 8:30
  • Физика – 4.6.2021. у 10:40
  • Психологија – 9.6.2021. у 8:30
  • Хемија – 10.6.2021. у 8:30
  • Српски језик и књижевност – 10.6.2021. у 9:00

Математика – 11.6.2021. у 9:20

Подела диплома: 15. јун 2021.

Завршетак наставе за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 22. јун 2021.

Подела сведочанстава за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 28. јун 2021.