ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ ТИП

 

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настaва 37 недеља 37 недеља 37 недеља 33 недеље
настава у блоку
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 4
укупно недеља 39 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: 27. мај 2022.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  4. јун 2022.

Пријављивање матурског испита: 6. јун 2022. 8.00-13.00 у секретаријату Школе

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника

Писмени испит из српског језика: 7. јун 2022. у 9.00

Писмени испит из страног језика или математике: 8. јун 2022. у 9.00

Одбрана матурског рада: од 9. јуна до 15. јуна 2022. према следећем распореду:

  • Енглески језик – четвртак, 9.6. у 8.00
  • Латински језик – четвртак, 9.6. у 10.00
  • Ликовно – четвртак, 9.6. у 11.00
  • Математика – петак, 10.6. у 8.00
  • Историја – петак, 10.6 у 8.00
  • Психологија – уторак, 14.6. u 10.00
  • Географија – уторак, 14.6. у 8.00
  • Биологија – среда, 15.6. у 11.00
  • Музичка култура-среда, 15.6. у 10.00

Подела диплома: 17. јуна 2022.

Завршетак наставе за ученике 1, 2.  и 3. разреда: 24. јун 2022.

Подела сведочанстава за ученике 1, 2.  и 3. разреда: 28. јун 2022.