ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ ТИП

 

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настaва 37 недеља 35 недеља 36 недеља 32 недеље
настава у блоку 2 недеље 1 недеља 1 недеља
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 4
укупно недеља 39 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: 22. мај 2020.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  25. мај  2020.

Пријављивање матурског испита: 25. мај 2020.

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника

Писмени испит из српског језика: 26. мај 2020.

Писмени испит из страног језика или математике: 27. мај 2020.

Одбрана матурског  рада: од 28. маја до 10. јуна 2020.

Подела диплома: 11. јуна 2020.

Завршетак наставе за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 19. јун 2020.

Подела сведочанстава за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 28. јун 2020