ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ ТИП

 

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настaва 37 недеља 35 недеља 36 недеља 32 недеље
настава у блоку 2 недеље 1 недеља 1 недеља
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 4
укупно недеља 39 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: 24. мај 2019.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  24. мај  2019. у 19 h

Пријављивање матурског испита: понедељак 27. мај 2019. од 7:30 до 12h

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника

Писмени испит из српског језика: уторак 28. мај 2019. у 10h

Писмени испит из страног језика или математике: петак 31. мај 2019. у 10h

Одбрана матурског  рада: од 3. јуна до 10. јуна 2019.

  • физика 3.6.2019. у 9h
  • енглески језик 3.6.2019. у 10h
  • психологија 4.6.2019. у 9h
  • ликовна култура 4.6.2019. у 11h
  • историја 5.6.2019. у 10h
  • хемија 5.6.2019. у 10:30h
  • географија 6.6.2019. у 10h
  • француски језик 6.6.2019. у 11h

Подела диплома: 13. јуна 2019.

Завршетак наставе за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 21. јун 2019.

Подела сведочанстава за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 28. јун 2019.