ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ ТИП

 

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
разредно-часовна настaва 37 недеља 37 недеља 37 недеља 33 недеље
настава у блоку
ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље
матурски испит 4
укупно недеља 39 39 39 39

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: уторак, 23. мај 2023.

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  четвртак, 25. мај 2023.

Пријављивање матурског испита: четвртак, 25. мај 2023. oд 8.00-13.00 у секретаријату Школе

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника

Писмени испит из српског језика: петак, 26. мај 2023. у 9.00

Писмени испит из страног језика или математике: понедељак, 29. мај 2023. у 9.00

Одбрана матурског рада: од 30. маја до 14. јуна 2023. према следећем распореду:

  • Енглески језик: уторак, 30. мај у 10.00
  • Математика: среда, 31.мај  у 12.30
  • Географија: четвртак, 1.јун у 12.15
  • Социологија : четвртак, 1.јун у 12.30
  • Психологија: понедељак, 5.јун  у 10.00
  • Латински језик: понедељак, 5.јун у 9.00
  • Биологија: уторак, 6.јун у 8.00
  • Музичка култура: петак, 9.јун у 10.00
  • Историја: петак, 9.јун у 10.30

Подела диплома: петак, 16. јуна 2023.

Завршетак наставе за ученике 1, 2.  и 3. разреда: 20. јун 2023.

Подела сведочанстава за ученике 1, 2.  и 3. разреда: 28. јун 2023.