Настава биологије одржава се у биолошком кабинету. Кабинет је опремљен одговарајућим намештајем, наставним средствима и дидактичким материјалом за извођење наставе. Између осталог ту су демонстрациони сто за наставника, ормари за смештај збирки и наставних средстава, сточић за дијапројектор и графоскоп, прикључци за струју и др. Кабинет има и рачунар. То омогућава коришћење учила на часовима обраде и утврђивања .
У састав кабинета је и припремна просторија.