Бравар-заваривач - дуално образовање

Послови бравара-заваривача подразумевају:

 • Планирање, припрема и организовање браварских и заваривачких радова;
 • Израда делова металних конструкција механичком обрадом;
 • Спајање делова металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим    спојевима;
 • Израда и монтирање металне конструкције и процесне опреме;
 • Контрола квалитета браварских радова према прописима и нормативима;
 • Заваривање поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања;
 • Заваривање поступком гасног заваривања;
 • Спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем;
 • Контрола квалитета рада при заваривању;
 • Очување здравља, околине, и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.

Наставни планови за овај образовни профил предвиђају следеће активности:

Теоријска настава се одвија у школи, у учионицама и школској радионици, у зависности од потреба наставног предмета. Практична настава у првом разреду се одвија у школској машинској радионици. Образовање на радном месту почиње од другог разреда школовања, када ђаци одлазе на праксу у компаније. У другом разреду практична настава се одвија два дана недељно, а у трећем три дана недељно. Ученици на праксу одлазе у ТЕ „Морава“.

Могућности запослења након школовања су:

 • У самосталним предузећима;
 • У предузећима за планирање, припрему и организовање браварских и заваривачких радова;
 • У предузећима за израду делова процесне опреме и металних конструкција механичком обрадом;
 • У фабрикама које врше спајање делова металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима;
 • У предузећима за спајање делова разним поступцима заваривања.

Могућности  даљег усавршавања су:

 • Преквалификација;
 • Доквалификација;
 • Студирање на вишим школама.