Трогодишњи образовни профили

Средње стручне школе оспособљавају за рад (дакле, оспособљавају за занимања). Сваки образовни профил изучава се према програму којим се стичу знања и вештине који су потребни за обављање послова у једном или више сродних занимања.

Ако желиш да се после завршене средње школе запослиш, можеш да се определиш  за трогодишњи образовни профил

Посластичар
Електричар
Индустријски механичар
Бравар-заваривач