Оператер машинске обраде резањем - дуално образовање

Оператер машинске обраде резањем је образовни профил уведен због потреба привреде за кадровима оспособљеним за израду предмета на класичним алатним машинама (струг, глодалица, брусилица) и компјутерски управљаним машинама (ЦНЦ-струг и ЦНЦ-глодалица).

Током трогодишњег школовања ученици се оспособљавају да:

 • користе техничко-технолошку документацију
 • обаве све припреме машина, алата и прибора потребних за израду предмета
 • управљају класичним и ЦНЦ машинама
 • мере и контролишу предмете у производном процесу
 • решавају проблеме који се јављају на радном месту.

Настава из стручних предмета се одвија у школској радионици и савремено опремљеним кабинетима, а такође и кроз праксу у фирми која је партнер Школе за овај образовни профил.

Предности овог образовног профила су:

 • смањен број предмета
 • сажет садржај предмета прилагодјен потребама овог образовног профила
 • повећан број часова практичне наставе (у првом разреду један дан недељно, у другом разреду два дана недељно, а у трећем разреду три дана недељно)
 • последње две недеље школске године ученици имају само практичну наставу у школској радионици и у производним погонима
 • предвиђен број ученика у одељењу је 20
 • настава из стручних предмета се обавља у групама од по 10 ученика

Након завршеног школовања ученици су квалитетно оспособљени и пружа им се могућност запослења у свакој радионици опремљеној било класичним или ЦНЦ машинама (од малих приватних радионица до савремено опремљених погона).

Предузећа често траже мишљење – препоруку школе приликом запошљавања наших ученика.