звоно на 45 минута

звоно на 30 минута

Друго полугодиште школске 2022/2023.године

1/1 2/1 3/1 4/1
1/2 2/2 3/2 4/2
1/3 2/3 3/3
1/4 2/4 3/4
I-3 Посластичари 25.10.2021.  –   29.10.2021.
I-3 Посластичари 09.05.2022. –  13.05.2022.
II-3 Конобари   и  посластичари 01.11.2021.   05.11.2021.
II-3 Конобари   и  посластичари 07.03. 2022. – 11.03.2022.
II-3 Конобари   и  посластичари 04.04. 2022. – 08.04.2022.
III–3 Кувари  и  посластичари 18.10.2021. –  22.10.2021.
III–3 Кувари  и  посластичари 28.02.2022. –  04.03.2022..
III–3 Кувари  и  посластичари 14.03.2022. –  18.03.2022.
III–3 Кувари  и  посластичари 11.04.2022. –  15.04.2022.