СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ“ У СВИЛАЈНЦУ РАСПИСУЈЕ
КОНКУРС
ЗА УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2024/25. ГОДИНИ

ГИМНАЗИЈА
ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
PMSV SB 4R03S  • ОПШТИ ТИП – 28 УЧЕНИКА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

PMSV SB 4E26SТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ДУАЛНО – 28 УЧЕНИКA

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

PMSV SB 3D22S БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ – ДУАЛНО  – 14 УЧЕНИКА 
PMSV SB 3D50S ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ – ДУАЛНО – 14 УЧЕНИКА

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
*НОВО PMSV SB 3B20SОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА – ДУАЛНО – 28 УЧЕНИКА

 • Завршни испит из српског језика обавиће се 17.јуна од 9,00 до 11,00 сати, завршни испит из математике обавиће се 18.јуна, а 19.јуна трећи тест, од 9,00 до 11,00 сати у матичној основној школи
 • Објављивање коначних резултата завршног испита 24.јуна од 8,00 сати
 • Подношење пријава са жељама у које средње школе и у које образовне профиле желе да се упишу 25. и 26. јуна од 8,00 до 15,00 сати
 • Ученици који су распоређени (примљени у средњу школу) подносе оригинална документа за упис у средњу школу у коју су распоређени 1.и 2. јула од 08,00 до 15,00 сати.

Кандидати који су распоређени у школу и смер гимназије, односно образовни профил, упис могу да обаве на следећи начин:

1) коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, у складу са прописима о заштити података о личности или
2) непосредно у школи, када подносе следећа документа:

1. пријаву за упис,
2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
3. уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу.За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим Конкурсом није потребно подносити уверење о испуњавању здравствених услова

РЕДОСЛЕД КАНДИДАТА УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕМА УКУПНОМ БРОЈУ БОДОВА ДОБИЈЕНИХ НА ОСНОВУ ОПШТЕГ УСПЕХА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, УСПЕХА ПОСТИГНУТОГ НА ТАКМИЧЕЊИМА И УСПЕХА ПОСТИГНУТОГ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ.

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ (сајт Министарства просвете,науке и технолошког развоја)

Драги осмаци,

Пред вама је веома важна одлука. Куда после завршене средње школе? Коју средњу школу уписати? Избор је велики. Неки од вас су већ одлучили, а неки још увек размишљају о томе, разговарају са својим родитељима, наставницима, другарима. Можда је стручна школа прави избор, а можда је то ипак гимназија. Било да желите да упишете стручну школу или гимназију, Средња школа Свилајнац је права школа за вас!

Средња школа Свилајнац је школа мешовитог типа и нуди вам занимљив избор образовних профила:

 1. ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ СМЕР;
 2. ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ;
 3. МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА (ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ; БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ);
 4. НОВО! ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА (НОВО! ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА).


Овај кратки водич описаће вам сваки образовни профил, појединачно.

ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ ТИП

Гимназија је општеобразовна школа, која припрема ученике за даље школовање, за факултете. У нашој Школи постоји општи смер гимназије и након завршеног овог смера, могуће је уписати било који жељени факултет. Општи смер гимназије не занемарује и подједнако вреднује и природне и друштвене науке, омогућава ученицима да стекну трајна теоријско-практична знања из свих научних дисциплина. Као осмаци петнаестогодишњаци још увек нисте сигурни који би факултет био ваш прави избор. У гимназији општег смера имате прилике да подједнако изучавате и природне и друштвене науке, те да кроз четворогодишње средњошколско образовање, сазревајући, размислите о томе које вас науке највише интересују и којом професијом бисте волели да се бавите. После завршене гимназије можете студирати било које научне дисциплине: језике, књижевност, математику, физику, хемију, биологију, географију, историју, уметност… После завршене школе можете уписати било који факултет: медицински, економски, правни, електротехнички, филозофски, филолошки, природно-математички, фармацеутски, стоматолошки, архитектонски, грађевински…

Професори наше Школе труде се да на прилагођен начин приближе ученицима обимно гимназијско градиво. Иако међу ученицима влада мишљење да је гимназија средња школа само за највредније ученике, свезналице, одликаше, то ипак није тако. Обимно гимназијско градиво се не буба, већ се усваја логичким размишљањем, креативношћу, и наставника и ученика. У школи се организује допунска настава за оне ученике који имају проблема са неким предметом, као и додатна настава за ученике који показују шира интересовања за неки предмет. Професори гимназије су ту да вам олакшају учење, да вас науче да учите, да пробуде вашу креативност, да вас припреме за даље школовање. Осим тога, професори су пуни разумевања за ученике и њихове проблеме у учењу, у породици и школи.

Од ученика се не очекује да бубају, већ да размишљају, истражују, самостално, закључују, активно учествују у настави. Занимљиви и креативни часови омогућују ученицима да лакше памте градиво, постигну добре оцене. Ученици могу да се укључе у рад неке секције: биолошке, литерарне, рецитаторско-драмске, спортске… Ученици могу и сами да предлажу, развијају и воде различите пројекте, често и у сарадњи са Канцеларијом за младе у Свилајнцу, Црвеним крстом, Цeнтром за културу. У школи се често организују хуманитарне акције, концерти и свирке, приредбе, рецитали, друштвено-корисне активности.

Ученици гимназије остварују изузетне резултате на окружним и републичким такмичењима из свих предмета. Ученици завршних разреда који освоје неку од републичких награда делимично или потпуно се ослобађају полагања пријемног испита на факултетима. Велики број наших ученика је до сада освојио престижне републичке награде из физике, хемије, српског језика, биологије, историје, енглеског језика… Ученици, освајачи републичких награда , такође су и носиоци престижне Доситејеве награде, коју додељује Министарство просвете Републике Србије.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ)

Мехатроника је интердисциплинарно подручје које повезује знања из електронике, машинства и рачунарства. Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и добро обучени стручњаци будућности, тражени на тржишту рада, како код нас, тако и у свету. Техничар мехатронике је један од млађих смерова у оквиру подручја рада електротехника, који у оквиру једног образовног профила обједињује знања из више области: електротехнике, машинства, програмирања, аутоматике, роботике и информационих технологија. Из тог разлога, смер Техничар мехатронике спада у ред оних образовних профила који ученицима по успешном завршетку средње школе осигуравају успешан рад у струци, јер је велика потражња за стручњацима из ове области у фабрикама које раде на територији Свилајнца, и у новоотвореним фирмама, на чији захтев се и отвара ово одељење. Техничари мехатронике ће се као универзални техничари врло лако запошљавати у свим областима делатности где електротехника има примену: аутомобилска индустрија,  авио компаније, телевизијски студији, хемијска индустрија,  област медицине (израда пејсмејкера, апарата за ултразвук, зуботехника…), мерења, контроле и кибернетика, електропривреда, електроиндустрија, машинска индустрија, телекомуникација, роботика, као и у свим областима делатности где електротехника има примену у трговачким и услужним делатностима. Овај образовни профил је једнако атрактиван и за девојчице, и за дечаке.

Ученици током четири године стичу знања у Школи, али будући да је реч о дуалном профилу, практична настава ће се одвијати у компанијама на подручју Свилајнца које су заинтересоване за овај кадар: Panasonic Lighting Devices Serbia DOO, домаћи „Alfa Technics“ и још три компаније из области електронике које почињу са радом у Свилајнцу и то: HDT D&P – Hoover Dam Technology Development & Production d.o.o. (Немачка), А2000 Industrie-Elektronik GmbH (Немачка), италијански Ariston – S.H.E. Superior Heating Elements d.o.o.

 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА (ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ; БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ)

Дечаци осмаци, уколико се још увек нисте определили за средњу школу, а желите да стекнете теоријско-практична знања и вештине за послове оператера машинске обраде резањем и бравара-заваривача, онда су ови образовни профили прави избор за вас. Школовање за оба профила траје три године, а олакшавајућа околност је да нема ограничења броја поена при упису на ова два профила.

Тежиште образовања за ове образовне профиле је на развијању стручних компетенција и значајном повећању удела практичних фаза учења, пре свега у предузећима. Образовни процес ће се реализовати по кооперативном моделу који карактерише интензивна сарадња школе и компанија. На овај начин се у наш образовни систем уводе елементи дуалног образовања. Веће присуство праксе, у адекватним просторима за њену реализацију и уз надзор и праћење од стране компетентних ментора, треба да мотивише ученике за избор ових занимања приликом уписа у средњу школу.

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ је образовни профил уведен због потреба привреде за кадровима оспособљеним за израду предмета на класичним алатним машинама (струг, глодалица, брусилица) и компјутерски управљаним машинама (ЦНЦ-струг и ЦНЦ-глодалица), одвија се по програму дуалног образовања.

Након завршеног школовања ученици су квалитетно оспособљени и пружа им се могућност запослења у свакој радионици опремљеној било класичним или ЦНЦ машинама (од малих приватних радионица до савремено опремљених погона).

Ученици током прве године стичу практична знања у школској радионици, један дан недељно. У другој години проводе два дана, а у трећој три дана недељно на практичној настави у компанијама којЕ сарађује са школом, у којима се учење кроз рад реализује на савременим машинама и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

Бравар-заваривач

Образовни профил који ће вам омогућити стварање делова од метала који могу бити корисни, али имати и уметничку вредност.
Основна сврха занимања је стицање практичног знања за израду металних ограда, брава, кључева, механизама за врата и прозоре. Израда и монтажа грађевинске браварије (прозори, врата…) од челичних, алуминијумских и пластичних профила. Израда и монтажа браварских конструкција као што су носачи, стубови, конзоле, мостови, кровови…
Бравар обавља текуће одржавање и поправку алатних машина и машина за обраду пластичном деформацијом, саставља подсклопове и склопове механизама алатних машина. Поред поменутих послова бравар може да ради и послове машинске обраде резањем и спајањем.

Ученици на практичној настави стичу практична знања.  За браваре-завариваче практична настава у првом разреду се одвија у школској машинској радионици. У другом разреду практична настава се одвија два дана недељно, а у трећем три дана недељно. Ученици на праксу одлазе у ТЕ „Морава“.

По завршетку ова два смера велика је могућност запослења у иностранству, јер су стечене дипломе признате и ван граница наше земље. Ученици који заврше ове смерове могу водити самостална предузећа. Уколико желите да наставите школовање, можете студирати на бројним вишим и високим школама струковних студија, похађати једногодишњу специјализацију. Поред доквалификације, могућа је и преквалификација у неко друго сродно звање уз полагање малог број додатних испита.

НОВО! ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА (ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА – ДУАЛНО)

Оператер за израду намештаја

Ово је дефицитарно занимање, које се раније није школовало на нашем подручју.

ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА СУ:
– За којима постоји реална потреба привреде за запошљавањем, односно, за која су се компаније обраћале Националној служби за запошљавање.
– Не школују се у дужем временском периоду.
– Не постоје кадрови на евиденцији незапослених лица.

Образовни профил Оператер за израду намештаја је настао по иновативном моделу образовања, кроз приватно-јавно партнерство компанија и школе и то на иницијативу компанија, а све у циљу решавања проблема недостатка кадрова.

Иновативност се огледа у томе што су компаније учествовале у креирању наставних планова и програма стручних предмета и оне обезбеђују реализацију практичне наставе у својим погонима (у првом разреду два дана, а у другом и трећем разреду три дана седмично). На тај начин оне преузимају велики део одговорности за исходе учења.

У прва два разреда ученици стичу вештине и знања за израду намештаја, а у трећем разреду се опредељују за једну од три изборне технологије, тако да постоје три излаза: столар, тапетар и лакирер.
Сви који успешно заврше образовање могу очекивати запослење у једној од ових компанија или наставити даље образовање на високим школама струковних студија.

Уколико желите добро друштво, професоре које ћете разумети и који ће разумети вас, уколико желите да средњу школу памтите као најлепши период у свом животу, онда је Средња школа „Свилајнац“ прави избор за вас!

Бодови за упис - Конкурс 2023/2024.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип  30 85.45
 Техничар мехатронике-дуално  30 71.12
 Бравар – заваривач-дуално  15 46.52
Оператер машинске обраде резањем-дуално
 15 59.99
Послатичар  15 76.00

Бодови за упис - Конкурс 2022/2023.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип  30 87,76
 Техничар мехатронике-дуално  30 69,50
 Бравар – заваривач-дуално  15 46,07
 Индустријски механичар-дуално
 15 43,54
 Електричар-дуално 30 51,01

Бодови за упис - Конкурс 2021/2022.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип  30 79,52
 Техничар мехатронике-дуално  30 68,97
 Бравар – заваривач-дуално  15 47,06
 Индустријски механичар-дуално
 15 36,95
 Посластичар  15 45,38

Бодови за упис - Конкурс 2020/2021.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип  30  83.02
 Техничар мехатронике-дуално  30  71.96
 Бравар – заваривач  15  53.86
 Индустријски механичар-дуално
 15  40.83
 Конобар  15  43.65
 Посластичар  15  51.28

Бодови за упис - Конкурс 2019/2020.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип  30  88.25
 Eлектротехничар електронике  30  56.46
 Бравар – заваривач  15  56.26
 Индустријски механичар-дуалн  15  47.29
 Кувар  15  47.14
 Посластичар  15  37.04

о

Бодови за упис - Конкурс 2018/2019.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип  30  83.09
 Eлектротехничар електронике  30  75.91
 Бравар – заваривач  15  44.22
 Индустријски механичар  15  54.93
 Кувар  15  59.10
 Конобар  15  35.01

Бодови за упис - Конкурс 2017/2018.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип  30  93.17
 Eлектротехничар електронике  30  74.58
 Бравар – заваривач  15  49.67
 Индустријски механичар  15  48.19
 Кувар  15  47.84
 Конобар  15  44.84

Бодови за упис - Конкурс 2016/2017.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип  30  90.87
 Eлектротехничар електронике  30  76.88
 Аутомеханичар  15  42.21
 Механичар грејне и расхладне технике  15  43.90
 Кувар  15  56.28
 Конобар  15  39.44

Бодови за упис - Конкурс 2015/2016.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип
 30  90.69
 Аутомеханичар  15  51.93
 Механичар грејне и расхладне технике
 15  49.97
 Економски техничар
 30  82.02
 Кувар  15  54.71
 Конобар  15  37.29

Бодови за упис - Конкурс 2014/2015.

Профил Број места Минималан број бодова
 Гимназија – општи тип
 30  80.24
 Аутомеханичар  15  37.72
 Механичар грејне и расхладне технике  15  47.68
 Економски техничар  30  73.08
 Кувар  15  52.96
 Конобар  15  33.48

Упис редовних ученика
Упис ученика у 1. разред

За упис у први разред школске 2023/2024. године могу да конкуришу кандидати који су стекли основно образовање и васпитање, укључујући и обављен завршни испит, а који нису старији од 17 година тј. рођени су после 31. августа 2006. године.
Кандидати кој су старији од 17 година могу да се упишу искључиво у својству ванредног ученика.

Неопходна документа за упис

Ученици који се уписују у I разред подносе следећа документа:

 • Пријаву за упис ученика у средњу школу,
 • Уверење о положеном завршном испиту и оргинално сведочанство о завршеној основној школи,
 • Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује.

Упис ученика у 2, 3. и 4. разред

Ученици који се уписују у 2, 3. и 4. разред подносе следећа документа:

 •  Пријаву за упис ученика у средњу школу
 •  Сведочанство о завршеним претходним разредима,
 •  Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује /уверење које је ученик поднео на упис у 1. разред/.

Упис ванредних ученика

Ванредни ученици који се уписују у 1. разред подносе следећа документа:

 •  Пријаву за упис ученика у средњу школу,
 •  Уверење о положеном завршном испиту и оргинално сведочанство о завршеној основној школи,
 •  Извод из матичне књиге рођених,
 •  Фотокопија личне карте,
 •  Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује.
 •  Потврду о уплаћеној школарини.

Ванредни ученици који се уписују у 2,3. и 4. разред или који се уписују на програм преквалификације, доквалификације или специјализације подносе следећа документа:

 •  Пријаву за упис ученика у средњу школу,
 •  Сведочанства о завршеним претходним разредима,
 •  Диплому о завршеном средњем образовању (за оне кандидате који се уписују на преквалификацију, доквалификацију или специјализацију),
 •  Уверење о радном искуству (за кандидате који уписују специјализацију),
 •  Извод из матичне књиге рођених,
 •  Фотокопија личне карте,
 •  Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује.
 •  Потврду о уплаћеној школарини.