• конобар – 15 ученика

Школовани КОНОБАРИ су међу онима који данас брзо долазе до посла. Школовање траје три године и омогућава ђацима да се већ после три године запосле или да наставе школовање на одоговарајућим високим струковним школама.
У току школовања изучавају се стручни предмети али и општеобразовни који омогућавају стицање широког спектра знања из опште културе. Након три године школовања ученици ће овладати знањима и вештинама потребним за самостално обављање послова конобара или за наставак школовања. На часовима практичне и блок наставе који се одвијају у ресторанима и хотелима, ученици проширују своја стечена знања и вештине у обављању угоститељских послова.

usl8Овај профил омогућава:
– добијање дипломе средње школе која омогућава брзо запослње или  наставак школовања;
– динамичан посао који омогућава сретање са пуно различитих људи, међу којима је велики број и познатих јавних личности;
– стицање лепих манира;
– за добро обављен посао додатну награду.